Pilotní akce projektu Job Speed Dating (Rychlopohovory) proběhla v Praze
10. Účelem setkání bylo v jednom dni propojit až desítku
zaměstnavatelů a stejný počet uchazečů o práci z cílových skupin,
které podporuje Desetsil. Na první akci
se sešlo sedm zástupců firem a devět uchazečů zejména z cílové skupiny
50+ a osob pečujících o osobu blízkou. Po spuštění Rychlopohovorů měla
pak dvojice uchazečů a zaměstnavatelů vždy 10 minut na rozhovor a
případnou výměnu kontaktů. V prvním kole Job Speed Datingu se sešli
uchazeči s pracovní zkušeností z oblasti administrativy a s minimálně
ukončeným středoškolským vzděláním.

Text: Lucie Čunderliková lucie@desetsil.cz

Všichni uchazeči před samotnými pohovory absolvovali přípravu pod
vedením odborné lektorky, která jim vedle praktického nácviku
přijímacího rozhovoru pomohla i s celkovým zdokonalením sebeprezentace a
v neposlední řadě přípravou životopisů.

Projekt Job Speed Dating si klade za cíl pomoci lidem znevýhodněným na
trhu práce překonat bariéry, se kterými se běžně při hledání
zaměstnání setkávají a propojit je přímo s lidmi, kteří o jejich
působení v dané organizaci budou rozhodovat. Rovněž je jeho cílem
usnadnit život zaměstnavatelům představením většího množství
kvalitních a připravených uchazečů v jednom dni. Po pilotním projektu,
který se zaměřil zejména na pracovní pozice v administrativě budou
následovat další akce, kde budou v roli uchazečů například absolventi
či rodiče po rodičovské dovolené.

„Bylo to užitečně strávené dopoledne. Kandidáti byli vzorně
připraveni. Se třemi jsem zahájil jednání o získání pozice v naší
společnosti,“ uvedl Lukáš Tykal, obchodní ředitel Klett nakladatelství.
„Deset lidí v jednom dni, to je dobrý důvod se na tuto akci dostavit
znovu. V naší branži je o dobré lidi vždy zájem,“ uvedla Kamila
Veverková, personalistka z Kliknipojisteni.cz.   Většina uchazečů
o práci po skončení akce v dotaznících zaškrtla, že by se Job Speed
Datingu zúčastnili opakovaně. Tým Desetsilu řadě uchazečů rovněž
zprostředkoval zpětnou vazbu, kterou zaměstnavatelé poskytli
prostřednictvím vyplněných dotazníků.

Akce byla dílem financována z grantu Úřadu městské části Praha
10. Městská část rovněž poskytla prostory, kde se setkání firem a
žadatelů o práci odehrávalo. Na sestavování skupiny uchazečů
spolupracoval Desetsil s Úřadem práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *