Soutěž o Dobrovolníka roku pořádá radnice Prahy 10. Letos se koná
třetí ročník. Cílem je ocenit až deset dobrovolníků z různých
oblastí působení, kteří bez nároku na odměnu pomáhají
v nejrůznějších oblastech života městské části. Do volby mohou být
nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury,
sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie.
Jedinou podmínkou je, aby svou práci vykonávali na území desáté
městské části.

Text: Jan Charvát charvat@praha10.cz

Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na
území městské části Praha 10 déle než jeden rok.

Návrh na udělení ceny musí obsahovat: důvod navržení, stručnou
charakteristiku nominující organizace a kontaktní spojení na ni, dvě až
tři fotografie či krátké video zachycující dobrovolníka při výkonu
dobrovolnické činnosti, základní osobní data a kontaktní spojení na
kandidáta na cenu, souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu
udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení v následujícím
znění: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené
v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními
předpisy (správním řádem) a legislativou.“

Termín podání přihlášek je 10. listopadu 2014. Přihlášky
obsahující náležitosti uvedené v dokumentu Podmínky nominace do
volby Dobrovolníka roku Prahy 10
, který je ke stažení na
internetových stránkách www.praha10.cz
v sekci Akce a projekty, záložka Dobrovolník roku Prahy 10, lze zasílat
dvěma způsoby: buď na e-mail nikolap@praha10.cz nebo
písemně na adresu Městská část Praha 10, oddělení projektů MČ Praha
10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 k rukám Nikoly Petrovicové.
Přihláška musí být označena textem Volba dobrovolníka
roku
.

Vybraní dobrovolníci budou oceněni na slavnostním večeru, který se bude
konat 4. prosince 2014. Oceněné vybere jedenáctičlenná porota složená
ze zástupců všech zastupitelských klubů zastupitelstva městské části
Praha 10, dvou zástupců úřadu městské části Praha 10 a dvou zástupců
občanů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *