Chci začít podnikat! Vím, co svým zákazníkům nabídnu a jak to udělám. Musím tedy udělat důležitý krok – stanu se živnostníkem (OSVČ), nebo založím firmu. Mohu si vybrat, zda bude nejvýhodnější společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), komanditní společnost (k.s.), nebo veřejná obchodní společnost (v.o.s.). Na začátek je nejjednodušší a nejbezpečnější nákup tak zvané ready made s.r.o.

Co je ready made společnost?

Ready made společnost je zcela nová firma, která je založená, aby byla prodána koncovému zákazníkovi, tedy novému podnikateli. Usnadní mu vstup do podnikání, protože se nemusí zabývat administrativními procesy a bojovat s úředním šimlem.

Specialista na zakládání firem za něj udělá nudnou a pomalou úřednickou práci a podnikatel se může soustředit pouze na svoji výrobu nebo služby, které umí dělat nejlépe.

Ready made společnosti prodává Centra Office za přívětivé ceny – společnost s ručením omezeným stojí od 17 900 Kč a akciová společnost od 69 500 Kč.

Nově založené firmy jsou výhodné nejen kvůli rychlosti, protože stačí jeden notářský zápis, uvedení nového majitele firmy a případně změna názvu podle přání, ale také kvůli ekonomické bezpečnosti. Zápisem do obchodního rejstříku totiž vznikl nový čistý podnikatelský subjekt, který nemá žádné dluhy, neváznou na něm různé závazky, nemohou se objevit tajné smlouvy a nemusí plnit povinnosti, které vznikly v minulosti.

Kdy se vyplatí koupit firmu s historií?

Zkušenější podnikatelé využívají také prodej firem s předchozí historií. Koupí si společnost, která již několik let funguje, nebo je aspoň řádně zaregistrovaná na všech úřadech a soudech, ale dosavadní majitel ji už nepotřebuje. Nový majitel potom obvykle využije starou firmu jen jako skořápku a naplní ji novým obsahem. Je tedy možné, že vyrábí či prodává úplně něco jiného, než k čemu byla původní firma založená.

K čemu je to dobré? Proč si nezaloží vlastní novou firmu, nebo si jednoduše nekoupí ready made společnost? Protože firma s historií má snazší přístup k úvěrům od bank, lépe se jí oslovují investoři a lepší je také celková image vůči obchodním partnerům i zákazníkům. Každý přece víme z osobního i pracovního života, že co existuje delší dobu, je spolehlivější, než co je úplně nového. A tak je to i s podnikáním.

Navíc podmínky evropských i státních dotací a podnikatelských podpor často přímo vyžadují, aby příjemce těchto peněz prokázal fungování společnosti několik let nazpátek.

Nákup a prodej společnosti, která už nějakou dobu funguje, ovšem nemusí být bez problémů. Je potřeba pečlivě analyzovat, co firma v dosavadní činnosti dělala, kdo ji vedl, komu patřila, zda neexistují závazky, které je nutno splatit, a případně se dohodnout s dosavadním majitelem, jak tyto věci řešit. Velmi důležitá je dobrá smlouva o prodeji existující firmy, která popisuje všechny známé skutečnosti a zároveň řeší věci, které mohou vyplavat na povrch v budoucnosti. A na to vezměte jed, že u běžné fungující firmy se projeví hodně záležitostí, aniž by je před vámi předchozí majitel chtěl utajovat. V jejich řešení bývají nemilosrdné hlavně úřady a pojišťovny. S bankami se lze nějak domluvit a s případnými nejasnostmi ohledně obchodně-partnerských vztahů také nebývají výrazné problémy. Rozsáhlou smlouvu o prodeji fungující společnosti by tedy měli psát dva dobří právníci – jeden za prodávajícího a druhý za kupujícího.

Proč se kupují společnosti?

Firmy se kupují z jednoduchého důvodu. Každé podnikání musí mít nějakou právní formu.

Pomineme složité strategické hry, ve kterých skupiny velkých firem přeskupují své investice kvůli optimalizaci výroby, prodejním změnám, novým značkám, daňovým výhodám a akciovým trhům. Vynecháme také řetězce firem, jejichž účelem je ekonomický zločin..

Živnostníci často řeší, jak založit s.r.o., protože se jim daří v podnikání, rozšiřují firmu a k tomu je společnost s ručením omezeným vhodná. Obchodní partneři do ní lépe vidí a je pro ně méně riziková než živnostník osobně. Při rozrůstajícím se podnikání živnostník také naráží na meze, když už mu zákony přímo nařizují se chovat jako firma, například v daňové oblasti.

Zároveň je důležité, že osoba samostatně výdělečně činná (neboli živnostník či jiný člověk, který pracuje jen na sebe, např. umělec či soukromý lékař) ručí za své závazky celým svým majetkem. Znamená to, že i když nic nepokazí on sám, ale nepovede se mu něco v podnikání, může zadlužit sebe i svou rodinu na mnoho let dopředu. Když udělá dluhy, může přijít o dům či byt a veškerý majetek.

Společnost s ručením omezením nebo akciová společnost takové riziko nenese. Proto se v každém názvu firmy musí ze zákona uvádět sro nebo as, aby každý věděl, že firma ručí jen omezeně za své závazky. Je ovšem třeba mít na paměti, že firma sice ručí za své dluhy jen do výše vkladu, který je uveden v Obchodním rejstříku, ale zároveň musí dodržovat zákony daleko přísnější než živnostník. Za to zodpovídá jednatel a pokud je jich více, tak jednatelé společně a nerozdílně. Důležité je, že pokud se firma předluží a není schopna vlastní vinou nebo i vinou druhotné platební neschopnosti splácet své dluhy, jednatel ji musí poslat do konkurzu. A to dokonce i přes odpor vlastníka – právě proto je jednatel. Pokud to neudělá, porušil zákon a dostane se do stejné situace jako předlužený živnostník. Přijde tedy o vlastní majetek. Pokud je jednatelů více, může se věřitel soudit s kýmkoliv z nich právě kvůli výše zmíněné nerozdílnosti. Obvykle tedy míří na toho, kdo má nejvíce osobního majetku, nebo kdo má nejmenší právní sílu, nejhoršího advokáta, případně je jinak ekonomicky zranitelný. Ten potom zaplatí všechny škody, které jednatelé svým nezákonným jednáním udělali.

akciové společnosti je to poněkud jinak. Společnost ručí celým svým majetkem a akcionář ručí hodnotou svých akcií. Za případné protizákonné jednání nese odpovědnost především představenstvo, ale také dozorčí rada. V komanditní společnosti ručí komplementář celým svým majetkem a komandista do výše nesplaceného vkladu. U veřejné obchodní společnosti ručí společníci celým svým majetkem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *