Botič Histivař

Střední tok Botiče od Průhonic do Hostivaře doznal několika změn především na jezech. Nejsou to žádné novinky, ale postupný vývoj.

Připomínáme, že horní a střední tok Botiče se dá splout jen za hodně velké vody. Zpravidla neteče víc než pár hodin po deštích a ve výjimečných případech pár dní na jaře při tání sněhu.

Horní tok se pluje skrze Průhonický park, ale za opravdu velké vody se lze proplétat lesními meandry již od Jirčan.

Střední tok je častěji ježděný. Začíná se u silničního mostu v Průhonicích a pádluje až do Hostivařské přehrady.

Od hráze Hostivařské přehrady začíná dolní tok skrze tunely, přes několik nepříjemných stupňů s velkými válci a končí ve Vltavě u Železničního mostu.

Lesní jez mezi Průhonicemi a Čestlicemi těsně za tenisovými kurty je zapadaný stromy, ale stále se dá na kajaku splout. Vyžaduje ovšem prohlídku předem.

Jez Fantův mlýn už neexistuje, jeho zbytky najde jen místní znalec.

Petrovický jez je sice zabetonovaný do vysoké navigace, ale jezové těleso tvoří zásyp z ostrého kamení (sjízdné jen za velké vody).

Jez na začátku vzdutí přehrady pod zrušenou čističkou (obvykle je pod hladinou) je z větší části proražen kvůli odvozu bahna a betonová propust je otevřená.

Jez Mouchův mlýn (vždy je pod hladinou) není pod vysokou vrstvou bahna patrný.

Hostivařská přehrada je vypuštěná a Botič teče původním korytem.

Botič (kilometráž Průhonice – Hostivař)

21,8 Průhonice, most silniční

21,0 jez 0,4 m poškozený

20,7 most dálniční, pod mostem stupe?? 0,2 m

20,5 tenisové kurty vpravo

20,4 jez 0,7 m poškozený

20,2 brod, potok zprava, Újezd vlevo

17,9 Křeslice, most silniční, pod mostem stupe?? 0,2 m

17,8 Křeslice, nízká lávka betonová

17,7 Křeslice, nízká lávka betonová

17,3 Pitkovický potok zprava

17,0 brod, lávka

16,7 stupe?? 0,3 m

16,5 Fantův mlýn, jez 0,5 m rozbořený, vpravo vyhlídka

16,3 most silniční

15,7 Petrovice, most silniční, vzdutí Hostivařské přehrady

15,5 kiosek vpravo

15,4 jez z lomového kamene 0,6 m, šlajsna uprostřed, objevuje se jen při upouštění přehrady

14,8 rekreační pláž vlevo

14,5 Mouchův Mlýn, základy, objevuje se jen při úplném vypuštění přehrady

14,0 tobogan a rekreační pláž vlevo

13,5 Hostivařská přehrada, přenést lodě lze přímo přes korunu nebo zprava

Na popsaném úseku se nachází řada lávek a malých stup??ů, které jsme nezahrnuli do kilometráže. Jejich umístění a počet se neustále mění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *