Hostivařský hřbitov se rozšiřuje o kolumbárium a vsypovou louku. Stavební a parkové úpravy skončí v polovině příštího roku. Starý hostivařský hřbitov má 905 hrobů. Nová…