Zaostřeno na Desítku (únor 2013)

zaostreno10-logo

Místní školáci jako hrdinové? Kdo padl ve Strašnicích na konci války? Trafiky a ODS. Rozpočet a 1.87 miliardy. V únorovém vydání zpravodaje Zaostřeno na Desítku naleznete dále kromě informací ze zastupitelstva také podrobné odkazy na sousedské a komunitní akce, například na návrhy Malešické zdi, a podněty pro ředitele škol a učitele.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva na Praze 10 se konalo 4.2. od 13:00 do zhruba půl osmé večer, program byl zveřejněn zde, stenozáznam najdete zde. Komentovaný sestřih ze zastupitelstva, s přehledem pro snazší orientaci, naleznete na YouTube ZaostrenoNa10, videoarchiv z minulých zastupitelstev též zde.

Několik překvapení:
  • Starosta M. Richter – na rozdíl od minulého zasedání – ani jednou neodešel a příspěvky občanů zdá se pozorně poslouchal. Na šestihodinovém zastupitelstvu vytrvali téměř všichni, víme jen, že v 17:30 opustil probíhající jednání kavárník Boris Šťastný a na dotazy, kam jde, říkal: „Jdu dále pracovat.“
  • V závěrečných proslovech předkladatelů konkrétních programových bodů přesto stále zůstávaly nepřesnosti a někdy i nepravdy, na něž pak už občané nemohli reagovat (např. o možnosti ovliv?ovat zastavovací podmínky Proluky – přitom ve smlouvě je prý povinnost vzít občany v potaz zakotvená pouze u jednoho návrhu ze tří).
  • Podařilo se zakotvit účast občanů (participaci) v jednání s developerem K. R. Rachidim ve vršovické Proluce, je však nejisté, zda se podaří jejich požadavky promítnout do výsledné stavby. Více v sekci „Vršovice“, níže, nebo v textu zastupitelky P. Hájkové o jejích návrzích.
  • Dva zástupci občanů budou i v nově navrženém poradním orgánu zastupitelstva pro alternativy radnice – šlo o nápad starosty M. Richtera, o němž nebyla předem informována přítomná iniciativa Společně pro Desítku ani zastupitelé. O průběhu jednání budeme informovat. Nadále trvají pochyby nad tím, že není diskutováno o prosté novostavbě radnice – a že nejsou před zadáním architektonické soutěže k dispozici analýzy nákladů na rekonstrukci stávajících budov radnice, tzv. Vlasty.
  • Půl hodiny před jednáním již byla obsazena všechna místa pro veřejnost převážně mladými muži s „boxerským vzezřením“, foto zde. Tématu se věnuje článek v E15: „Demokracie podle Richtera: místo občanů kompars“. 
  • „Brány úřadu jsou historicky otevřeny komukoli,“ řekl starosta. Dveře do jednacího sálu byly ale zavřené a hlídané bdělými úředníky. Několik desítek občanů zůstalo za nimi na nehostinné chodbě a sledovali dění pouze na monitoru, opřeni o radiátor.
Jak to vypadá jinde? V Ústí například občanům také příliš prostoru nedávají, a brigády prý nyní v ODS celkem letí. Pražské fórum píše též o nové komunální superstar.


Rozpočet 1.87 mld Kč a rámcová smlouva na stavební práce za 2 mld

Zastupitelstvo rok před volbami schválilo rozpočet s celkovými výdaji 1,87 mld. Kč a investicemi 1,3 mld. Kč financovanými z příjmů z prodeje bytových a nebytových domů. Na první pohled je to „pouze“ předvolební snaha. Dopady tohoto hlasování na budoucí příjmy a výdaje MČ však budou dlouhodobé a rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji může být docela rychlé.

Připome?me si, že dodavatelé naprosté většiny schválených investičních akcí nebudou vybíráni na základě otevřené soutěže, ale na základě „Rámcové smlouvy na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních a zdravotních zařízení městské části Praha 10“ podepsané se čtyřmi dodavateli. (Zaostřeno na Rámcovou smlouvu podalo infožádost, smlouva však navzdory tomu stále není elektronicky dostupná, ač tím MČ porušuje zákon.) 
Podrobnou analýzu rozpočtu obdržíte v příštím vydání zpravodaje, odborníci poukazují na to, že rámcové smlouvy většinou nic neušetří.

Lidský řetěz ukázal budoucí zástavbu Proluky
Proč je Proluka a participace důležitá

Proluka už několik let slouží jako veřejný prostor. Funguje tady galerie pod širým nebem, pořádáme tady sousedské akce. Obec to chce prodat a my bychom rádi, aby někdo zapracoval i připomínky lidí, kteří žijí v sousedství," řekla ČTK při příležitosti veselého happenningu Kateřina McCreary ze sdružení Start Vršovice, které akci pořádalo společně s AVU. O živém řetězu psaly též Lidovky. Metro informovalo, že šlo vytyčení území, jež zastupitelstvo prodalo.
V západních zemích je běžný tzv. princip participace, který veřejnost zapojuje od samého začátku. Občanům nevadí samotný fakt chystané zástavby, ale: „Jde o to, aby tu byl zachován určitý genius loci, určitá ‚vršovickost?.
V minulosti o geniu loci starých Werschowitz psaly například Lidové noviny, které vyzdvihly: „zájem o vzájemné sdílení města a spontánní sousedské iniciativy jako jsou přednášky, hry, setkání, aktivity neziskových sdružení nebo městské zahradničení." 
  

Z celé Prahy, z celých Čech

Pozitivní zpráva pro Prahu od sdružení AutoMat

Zelenou Automat dostal pro přes rok vyjednávanou místní variantu Summer streets! Na 90% bude bez aut každou druhou sobotu od 20.4. do konce června Smetanovo nábřeží. Více místa pro pěšáky znamená víc turistů a prostor pro rozžití místa událostmi. Místní podniky se mohou otevřít do ulice, život v ulici promění k lepšímu charakter lokality. Pro MHD, taxikáře a místní (kterých není mnoho vzhledem k výši nájmů) není problém udělat výjimky pro vjezd.

Ale rozpad pražské cyklokomise…
Rozpad vnitřních mechanismů podpory cyklistické dopravy v Praze vyžaduje zvýšení aktivity ze strany veřejnosti. Co se dá dělat v souvislosti s rozpadem cyklokomise?
A co se dá dělat se změnami v MHD, které jsou prý pro Pražany, ale bez Pražanů?

Sociální inovace - jde o módní pojem nebo o přelomovou událost? Slyšíme o nich stále častěji, ale jaké jsou jejich skutečné výsledky a lze získaný sociální impakt důvěryhodně měřit? Sociální inovace zvyšují inovační výkonnost společnosti a kvalitu života obyvatel. Otevírají nové možnosti řešení problémů i využití dosud opomíjených příležitostí, mění způsoby chování jednotlivců i skupin. Objasnění klíčových pojmů viz prezentace ke stažení (formát pdf).

V prosinci a v lednu proběhla další setkání Metropolitní ozvučné desky (poradního orgánu radního Hudečka pro územní rozvoj Prahy). Mluvilo se o pražských náplavkách, metropolitním plánu, změnách územního plánu, ale třeba i o kultuře. Setkání se účastní někteří politikové hlavního města Více >>>
V Detroitu se ze stareho divadla stalo kvuli nedostatku park. mist parkoviste.
Jak bude Desítka řešit parkování?
Zatím neví. O parkovacích domech pro Vršovice neuvažuje a výsledky dotazníkového šetření teprve zveřejní.
Jeden návrh ale na zastupitelstvu nepadl – přeměnit na parkoviště nějakou nepotřebnou památku. Třeba tak, jako to udělali v Detroitu. 
  
Klientelismus u nás došel tak daleko, že ho politici otevřeně přiznávají a nikdo se jim nediví
Viz náš desítkový poslanec a zastupitel B. Šťastný v reakci na to, že se M. Němcová omluvila za trafiky: „Jestliže se omlouvá za to, že lidé, kteří řadu let pracovali ve prospěch ODS i státu, dostanou možnost po odchodu z politického života zasednout v dozorčí či správní radě, tak já se musím omluvit za to, že jsem paní Němcovou volil do pozice předsedkyně Sněmovny a místopředsedkyně ODS.„ Jenže dlouholetá práce pro ODS nekvalifikuje pro členství v dozorčí radě. Pokud člověk získá zkušenosti ve státní správě, jistě nebude mít problém projít OTEV?ENÝM VÝBĚROVÝM ?ÍZENÍM, které by se na obsazování takových pozic mělo konat.
V této souvislosti upozor?ujeme na text J. Boudala: "Boris Šťastný uhájil svou trafiku ve VZP. Norové by se mu vysmáli.“

Víte, jak to s jde s kopce s naším školstvím?
Chtějte po učitelích změnu! Víte, že… aneb je opravdu každý čtvrtý žák pologramotný? První video ze série „Víte, že…", kterou pro EDUin připravilo sdružení KVAS s kontaktní adresou na Praze 10, pojmenovává problémy žáků se čtenářskou a matematickou gramotností.
Co s tím? Pomůže nový program sdružení TEREZA pro pražské základní školy: LOCAL HEROES?  Více níže.

 


Co se děje u nás na Desítce

Opisovat se vyplatí
Týdeník Euro zveřejnil analýzu diplomové práce předsedkyně kontrolního výboru a zastupitelky Jany Čunátové:Celkový součet použitého cizího textu dosáhl téměř 50 procent. Autorka nejenže řádně necituje, ale zmíněnou knihu dokonce ani neuvedla jako zdroj," píše novinářka. Jenže jak ověřit pravdivost tohoto tvrzení? „Bylo by správné, aby paní Ing. Čunátová svou diplomovou práci zveřejnila," žádá režisérka, obyvatelka Desítky a členka o.s. Zaostřeno L. Václavová v tomto textu. Zaostřeno poslalo podnět k prošetření na nechvalně proslulou VŠFS, sídlící rovněž na Praze 10.

Centrum Prahy v Krymské – hned u Proluky
Píše o tom Citybee: „Před více jak deseti lety znali - mimo uctívačů výherních automatů - tuto zapadlou uličku ve Vršovicích jen znalci punku, ska a Oi!, a to díky legendárnímu obchodu Bulldog Shop (…)
Na Krymský máte šanci v jeden den potkat spolužačku ze základky, svého oblíbeného výtvarníka, legendu z kapely Plastic People i chlapíka, co vám opravoval kotel nebo slavný herce, ale nenajdete tu jedinou plazmovou televizi, a to se mi líbí. Co je to za sílu, která dokáže proměnit proklínané místo v prosperující lokalitu s bohatým sousedským i kulturním životem?"

Tomáš Hrdlička (ODS), bývalý zastupitel Prahy 10, opět dává rozhovory
Například pro Novinky, jimž se svěřil, že se bojí, že by Nečas mohl být posledním šéfem strany. Bohumil Zoufalík (ODS), místostarosta Prahy 10, zase napsal dopis předsedům místních sdružení ODS, v nichž vybízí k hledání nových osobností.

Stavba bytů/kanceláří ve Strašnicích
Čtenářka píše: „Nevíte prosím o tom, že by kvůli změně územního plánu už letos neměl stát pivní stan u metra Strašnická (ul. V Olšinách)? Prý je zde vyvěšená cedule o budoucí stavbě bytů/kanceláří."
I. Mádrová z o.s. Útulné Strašnice odpovídá: „Na pozemcích za stanem – volná parcela se opravdu bude stavět. Je otázkou, kdy. Netýká se to ale pozemku, na kterém je každoročně stan. Předpokládaná výstavba je plánována asi až na příští rok.“

Stav zastávek na Praze 10 byl označený jako Neřešený. Používáte portál Chodci sobě? Jaké máte zkušenosti?
Dále se čtenáři ptají na rekonstrukci ve Vilové ulici č. 16, kde před lety sídlila psychiatrická ambulance. Víte o jiných objektech, které z veřejného využití nenápadně přešly do soukromých rukou?

Komunitní plánování sociálních služeb
Ve spolupráci s širokou veřejností se sociální odbor snaží identifikovat skutečné potřeby obyvatel Desítky. Pracovní skupiny „Senioři“,  „Rodina, děti a mládež“, „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“, „Osoby se zdravotním postižením“ se sejdou v první polovině března, více informací na tomto odkazu.  Je důležité potvrzení účasti na kontaktu: Linda Zákorová.

Informování na Moskevské
V prosinci proběhly rozhovory s veřejností na Moskevské (kvůli chystané rekonstrukci), lidé si přáli více informací. V současnosti je vyčleněn zaměstnanec úřadu a obchází provozovny, měl by být brzy aktualizován i web Nová Moskevská. Těší nás tyto i jiné vstřícné kroky pracovníků úřadu!


Pro učitele: I vaši žáci mohou být hrdiny

Hrdinové pro základní školy říkají:
„Jsme místní hrdinové, zajímáme se o své okolí a staráme se o něj!“
Hrdina nemusí mít nadpřirozené vlastnosti ani zachra?ovat celý svět. Hrdinou je každý, kdo sebere odvahu a udělá podle svých možností cokoliv, co posune místo, ve kterém žije, k lepšímu.
V únoru 2013 přináší Sdružení TEREZA do pražských základních škol nový vzdělávací program LOCAL HEROES. Bude se týkat témat životního prostředí ve městě a povede k drobným akcím, které žáci sami naplánují a realizují. Děti si během projektu například vyzkouší pečovat o kousek zeleně u školy, sázet stromy a květiny, vylepšit místní park či uspořádat výstavu o proměnách okolí.
 
Více informací zde: http://localheroes.terezanet.cz/
  
Participace pro středoškoláky:
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit připravuje vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj aktivního občanství a participativní demokracie středoškoláků
Jeho cílem je vést mladé lidi k zájmu o své bezprostřední okolí a jejich zapojení do řešení problémů a zlepšování života v obci/čtvrti. Hlavní je úsilí propojit místní školu či školy, místní občanské iniciativy a samosprávu tak, aby se pokud možno všechny tyto subjekty podílely na spoluvytváření prostoru pro mladé lidi, kteří mohou identifikovat problémy ve své komunitě, přinášet vlastní řešení, konzultovat je s odborníky a místními občany a jednat o nich s místními zastupiteli. 
Znáte učitele, které by to mohlo zajímat? Pište na vzdelavani@inexsda.cz

 

Kam jít a co dělat na Desítce

Posílejte nám průběžně podněty k veřejným prostorám a zeleni - ideálně i s představou proměny na obcaneprahy10@gmail.com. Podnětům se budou věnovat pracovní skupinky iniciativy Společně pro Desítku. Podrobný kalendář s přehledem kulturních i sousedských akcí naleznete na webu prahadeset.cz.

Veřejnost má dle jednacího řádu přístup na kontrolní výbor
4.3. od 16:30 by se měl konat další KoV – přijďte se osobně podívat či předložit svůj podnět nebo si počtěte v zápiscích.

Malešice

26.3. 18–20 hod – cestovatelské promítání a povídání Martina Moravce o přírodě a zážitcích z Peru a Bolívie v Klubu Garáž – Rektorská 30, plán akcí na celý rok najdete zde.

Verze 1 nove Malesicke zdiPlány na novou Malešickou zeď – hlasujte!
Zástupci MČ Praha 10 p. Pecánkovi bude předán návrh na nový vzhled MALEŠICKÉ ZDI, který vzejde z hlasování občanů na facebookové stránce Malešická zeď   Návrhy vypracoval Tomáš Podrázský, jsou moderní, ale stále s odkazem na starou zeď. Původní plán zeď postavit zcela shodně a na její povrch nanést nátěr pro možnost malování křídou byl předběžně zamítnut. Nové ztvárnění obsahuje 4 návrhy včetně možného nasvícení.
 Rozbitá kompozice původní zdi. Můj osobní favorit. Je zde výraznější symbolika toho, že zeď byla zbourána a že se do parku vrátila v nové podobě.

Varianta nové Malešické zdi 01 vychází z původního tvaru. Varianta 02 se liší otisky rukou v betonu, ty symbolizují občanskou snahu přispět k veřejnému prostoru – konkrétně odkazují na současnou snahu obnovit zeď. Další varianty v albu na Facebooku. Třeba varianta 03 zase víc akcentuje novost: Vršovice
Participace v Proluce – jedinečná šance pro zapojení!
Kouzelné album Čtyři roční období v Proluce jako by předznamenávalo to, co píše Start Vršovice: "dohoda s architektem K. Rachidim ohledně participace se vyvíjí pozitivním směrem a nyní máme jedinečnou šanci ji společně dotvořit formou participace. Budou sestaveny dva týmy: TÝM PRODUKČNÍ a TÝM IDEOVÝ, jež by následně měly iniciovat následující akce: stánky v Proluce, dotazníky, apod., jež zapojí širokou veřejnost. Zvažte své časové možnosti a ozvěte se pro více informací Kateřině Klejchové (zachranmeproluku@gmail.com).

Vršovická římskokatolická farnost zve
1. a 2. 3. – Vršovická farnost u kostelů Sv. Mikuláše a Sv. Václava zve na kurz výroby biblických postaviček, který proběhne v Sále kostela Sv. Václava na Náměstí Svatopluka Čecha (vchod zezadu), bližší informace a pokyny pro přihlášení naleznete na www.farnostvrsovice.cz., nebo u Alžběty Matochové tel: 731517835.
23. 3., 8–14 hod. se tamtéž koná Den seniorů a nemocných.
24. 3. v 17 hod. na květnou neděli v prostoru kostela uslyšíme Dvořákovu Sabat Mater v podání Cantores Pragenses.

2.3., 15 hod: Zahájení výstavy Galerie Lavička - výstava pod širým nebem na reklamních lavičkách v ulici Vršovická s tématem Proměny okolí. Můžete se těšit na ukázky umělecké intervence v našem sousedství a to jak od studentů Základní umělecké školy Bajkalská, tak od sdružení fungujících v našem okolí. Těšíme se na viděnou v sobotu 2.3 od 15:00 na Vršovické 80–82. Teplé nápoje budou!
 
Strašnice a padlí na konci druhé světové války

Znáte starou secesní školu u metra Strašnická? Víte, že se v ní na konci druhé světové války nacházel povstalecký štáb ozbrojených akcí proti okupantům? Málokdo také ví, že z Prahy 10 bylo zajištováno rádiové vysílání povstalců. O.s. Staré Strašnice se podařilo získat seznam obětí pražského povstání a 2. sv. války z řad občanů Prahy 10, najdete ho zde.
Víte o někom dalším? Máte v rodině či mezi sousedy někoho, kdo události pamatuje? Nebo jste potomci někoho z padlých? Ozvěte se Tomáši Pekovi na tento e-mail, rád Vaše vzpomínky zaznamená a uspořádá.

Strašnice 
6. 3. 18–20 hod - Dům čtení Ruská: Nová jména v české literatuře, od března je též otevřeno i v sobotu
17.3. 16–18 hod – Vynášení zimy s Útulnými Strašnicemi

U Zahradního města

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.


Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.