Zaostřeno na Desítku (říjen 2012)

zaostreno10-logo Ve zpravodaji Zaostřeno na Desítku naleznete v říjnu samé špatné zprávy z radnice Prahy 10. Komunistka Čunátová zůstává ve vedení městské části, ačkoliv nakládá neeticky s majetkem obce. Poslanec Šťastný (ODS) chce zrušit veřejné přenosy z jednání zastupitelstva. Místostarosta Zoufalík (ODS) prosadil obřadní sí? ve Vršovickém zámečku bez architektonické soutěže. Zastupitelé nechávají revitalizovat vnitrobloky bez konzultací s občany. Po neradostných politických aférách vám snad zvedne náladu vzpomínka na sousedskou slavnost Zažít město jinak, která proběhla na mnoha místech metropole včetně Prahy 10.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Jednání zastupitelstva se konalo 24.9., stenozáznam najdete časem zde. Vy se ale dozvíte, co se na něm dělo, již v tomto newsletteru.
  • Neprošel návrh zařadit mezi body programu odvolání předsedkyně kontrolního výboru, J. Čunátové (KSČM). Proč? Kvůli neetickému i patrně protiprávnímu jednání (firma JANOVA, již J. Čunátová vlastní, dále  podnajímá prostory vlastněné městskou částí, aniž by k tomu měla smluvní souhlas). Vypadá to, jako by byl zájem na tom, aby předsedkyní KoV za každou cenu zůstala.
  • Osminu času konání zastupitelstva zabralo představování čtyř možností podoby plánované obřadní síně v Zámečku (neboli vršovické radnici, tzv. „Rangerce“). Jenže na sí? podle všeho nebyla vypsána veřejná architektonická soutěž, čili se není čemu divit, že se všechny čtyři varianty nesly v témže duchu, jsouce z počítače téhož architekta. Pikantní bylo, když zastupitelstvo o odprezentovaných variantách začalo bez diskuze hlasovat a první varianta neprošla. „Nerad bych, abychom dopadli stejně jako u loga, kde jsme se také neshodli,“ připomněl starosta, kterého očividně mrzí, že se v hlavičkovém papíru naší MČ neskví barevné srdíčko, a vyhlásil desetiminutovou přestávku. Ti s dobrýma ušima však slyšeli, jak místostarosta Zoufalík (poté, co neprošla první varianta), pronesl k předsedajícímu starostovi: „Ale já sem chtěl jedničku!“ Po přestávce byla odhlasována.
  • Zastupitelstvo schválilo řadu prodejů nebytových jednotek i prodejů domů se šesti a méně byty oprávněným nájemcům.
  • Ukázkovým příkladem plýtvání lidskou energií byl projednávaný projekt revitalizace vnitrobloku, který radnice nechala od stolu naprojektovat, vyjednala grant, a až když bylo všechno hotové, oslovila ty, jichž by se bezprostředně týkal. A teď se diví, že ho nechtějí. Zástupce občanů vysvětloval důvody petičního odporu a posteskl si: „Kdyby přišli o pár měsíců dřív, navrhli bychom jim, ať zrevitalizují vnitroblok z druhé strany našeho domu, ten by to potřeboval. Ale oslovili nás dva týdny před zastupitelstvem a teď už jen říkají, že na změny není čas a všechno je připravené.“
  • V závěru zasedání se přímo na zastupitelstvu, po vstřícném úvodu pana starosty,  který vítá jednotný občanský hlas a naši touhu podílet se na zvelebování MČ, představila nově vzniklá platforma občanských sdružení z naší městské části nazvaná Společně pro Desítku, jež „vyjadřuje snahu zdejších obyvatel aktivně se podílet na životě své městské části. Máme to tu rádi a přejeme si, aby se i naším přispěním na Desítce lépe žilo. Leckdy stačí málo – zavčas problémy pojmenovat a společně s radnicí najít a uskutečnit vhodná řešení." Konkrétní přání jsou doprovázená návrhy řešení, o nichž bude iniciativa jednat s radnicí. Plné znění takzvaných „Pěti přání pro Desítku“ zformulovaných občanskými sdruženími naleznete zde, krátkou verzi zdeSouhlasíte s „Pěti přáními“? Připojit se k nim můžete jako jednotlivci i jako iniciativy, a to nejlépe tímto formulářem. Dvanáct sdružení společně vytvořilo web prahadeset.cz, který slouží jako informační rozcestník a naleznete na něm nejen na jednom místě zajímavé odkazy týkající se Desítky, ale i kalendář akcí, z něhož se dozvíte, kam u nás jít na koncert či do kdy se můžete přihlásit do výběrového řízení na radnici.
  • Video obsahující záznam vystoupení neformální platformy naleznete na YouTube, S garanty za jednotlivá přání, kteří dílčí body prezentovali, se můžete seznámit v této prezentaci.
  • V průběhu zastupitelstva se škorpil starosta se zastupitelem a předsedou finančního výboru, poslancem M. Svobodou kvůli frekvenci, s níž se tento výbor schází: Zjistili jsme pro vás, že dělat předsedu fin. výboru na Praze 10 je džob snů: V tomto článku uveřej?ujeme informace z odpovědi na naši infožádost ukazující, že na dvojnásobek průměrného platu vám stačí dvě či tři schůzky výboru za pololetí – v r. 2012 se dokonce fin. výbor zatím sešel pouze dvakrát.


Dostali jste také dotazník k parkování? 
Je to tak trochu dotazník na téma „jak to udělat, aby se vám s modrými zónami co nejlépe parkovalo,“ nikoliv na téma „jak to udělat, aby vaše ulice s modrými zónami fungovala lépe.“ Co s tím? Můžeme alespo? psát připomínky, aby modré zóny nevznikaly až k přechodům a vzniklo dost míst pro zásobování.

Na pořad  zastupitelstva Magistrátu HMP dne 20.9. 2012 se dostal v rámci balíku změn  územního plánu bod týkající se překladiště v Malešicích. 
Bod se objevil zcela neočekávaně, na jednání ho zařadili patrně magistrátní úředníci a T. Hudeček z TOP09. Obsahově šlo o rozšíření stávajícího přiděleného území potenciální výstavbě v územním  plánu a další, nikterak malou plochu, která by údajně měla usnadnit  logistiku, v praxi by to ale též znamenalo možnost výrazného nárůstu  zatížení. Diskutovala se řada negativních dopadů v dopravě atp. 

Zástupce iniciativy Společně pro Desítku M. Moravec k tomu, že byl představiteli radnice vyzván k účasti na jednání, dodává: „Za velmi pozitivní považuji,  že jsme v tomto byli schopni efektivně komunikovat a spojit síly s  radnicí naší MČ. Považuji to za dobrý základ pro další spolupráci  občanských sdružení Desítky s naší radnicí.“ Proti záměru jako  celku a tudíž i výše uvedenému bodu vystupuje současná radnice  Prahy 10 i Prahy 14, jíž se též týká, radnice Prahy 10 v tomto případě nebyla informována předem. Bod byl na jednání zamítnut.

Kauze se budeme věnovat zde, zatím doporučujeme krátkou reportáž ČT, od 3. minuty.
  

Pouze na stránkách České komory architektů: soutěž na Úřad Prahy 10
„Polyfunkční centrum Strašnic s budovou úřadu MČ Praha 10“ zní zadání připravované soutěže, o níž jsme na webu Praha10.cz nic nenalezli. Předpokládaný termín vyhlášení: podzim 2012
Máte k tomu někdo nějaké bližší informace?

Víte o tzv. projektu Sakura – dalších domech u metra Strašnická?
V okolí metra Strašnická asi bude další zástavba3 bytové domy. Zdá se, že povolení bylo vydáno 28.6. 2012. a projednáváno 3.8. 2012 na úřadě.


Zastupitel Prahy 10 a poslanec Boris Šťastný nás může připravit o možnost natáčet zastupitelstva
Česká televize v tomto článku upozor?uje, že zatímco nyní jsou zasedání zastupitelstev veřejná a je možné výstupy na nich nahrávat, nemusí tomu tak být i do budoucna: „Situaci chce nyní změnit skupina poslanců v čele s Borisem Šťastným. A to jen jedinou větou v zákoně. Jenže právě ta by mohla podle kritiků spíš uškodit: „Zastupitelstvo může svým usnesením povolit pořizování obrazového a zvukového záznamu ze svého jednání.“ Jednání zastupitelstev jsou totiž ze zákona veřejná a už teď si je pro své potřeby může každý nahrávat, jak chce. Podle vlády i některých ministerstev tak hrozí, že poslanecká novela by místo slibované větší otevřenosti způsobila pravý opak."
  
Kulturní a společenské akce pořádané pro sousedy z Prahy 10:

Zažili jsme Prahu 10 jinak - ve Strašnicích, Vršovicích i Záběhlicích v sobotu 22.9. Díky všem!

 

  • Akce se konaly v rámci celopražské sousedské slavnosti „Zažít město jinak 2012“ a „Velké podzimní cyklojízdy“. 

ZÓNA STRAŠNICE, organizátor: ÚTULNÉ STRAŠNICE: letos jsme uspořádali výměnnou burzu knih, společnými silami natřeli zeď u metra Strašnická, ochutnali luxusní laskominy od Cukrkandy a dalších sousedů, podepsali petici za záchranu stromu v Mrštíkově ulici, slavnostně otevřeli dětské cyklohřiště v parku u Billy, hráli pétanque a kubb, grilovali, piknikovali a po setmění ve Strašnickém divadle viděli dokument „Láska v hrobě“ natočený ve Strašnicích. Něco fotek je tady, nebo  tady.

ZÓNA VRŠOVICE, organizátor: START VRŠOVICE kolem ulic Krymská a v Proluce: módní přehlídku na dlažebních kostkách a gauč na ulici zvěčnily třeba tyto fotky, cyklozávod do strmé Krymské byl ale ještě fotogeničtější a úplně nejlepší je spot, který na něj zval. V Proluce se pak nad táborákem opékaly buřty (v Žabce naproti vyprodali i ten nejhnusnější párek) a jedla paella z obří pánve.

ZÓNA Z?BĚHLICE, organizátor: o. s. TROJMEZÍ  nestíhal grilovat: sousedé skutečně tentokrát nedělní řízek nesmažili doma, ale naložili a přišli poobědvat společně

Den architektury
V sobotu 29. září se v rámci každoročního „Dne architektury“ pořádá komentovaná prohlídka sídliště Solidarita. Sraz na tram. zastávce Solidarita v 13,00.


S Krištofem Kinterou na kole po známých i neznámých místech Vršovic.

sraz: ne 30. 9., 18:00, Vršovický tržíček, náměstí u dolní části Krymské ulice.

 

Malešice, neprostory v zemi nikoho

Několik architektonických zajímavostí a hodně nearchitektury a neurbanismu s novinářkou Karolínou Vránkovou. Možná přijde i EggO a teplárna. Procházka s prvky exotiky a turistiky

sraz: ne 30. 9., 14:30, Biskupcova 31, před kinem Aero.

 

20.9.-27.9.: Mexický týden v Galerii MU

26.září od 14:00 do 18:00 proběhne mozaikový workshop a 27. září dojde na slavnostní odhalení společného díla, a zárove? na jistě plodnou diskusi o tom, jak se kulturní identita projevuje v umění. Bude zajištěno tlumočení z češtiny do španělštiny. A kdeže jsou ty styčné body mezi Českem a Mexikem? Třeba v tom, že slavné mexické náramky a náhrdelníky se už sto let vyrábí z jablonecké bižuterie, nebo že mariachi styl nejspíš pomáhali vytvořit hudebníci z Moravy. Na další během festivalu jistě přijdete sami!

7.10. „Clean up the World – Ukliďme svět“ 
Tradiční dobrovolnický úklid zelených ploch v naší městské části. Pro dobrovolníky jsou připraveny drobné odměny a něco dobrého. Sraz v 9:00 u EkoCentra (ulice Rektorská 22, Praha 10 – BUS MHD 297). Další info zde.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.