Zaostřeno na Desítku (prosinec 2013)

zaostreno10-logo

V prosincovém vydání zpravodaje si přečtěte o plánech na rekonstrukce či novostavbu radnice Prahy 10, pozvánku na zastupitelstvo 16. prosince hodinu po poledni, včetně rozverných videospotů ze zastupitelstev minulých a také komentáře Karla Čapka k aktuálnímu dění.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Mějte při jeho četbě nejen radost z blížícího se Ježíška, ale i třeba z toho, že současný starosta pan Zoufalík nezastupuje žádnou ze stran zvolených v říjnu 2010 do zastupitelstva (Hlavu vzhůru, Bohumile – řada kolegů je na tom podobně!).

Zastupitelstvo a další dění za veřejné peníze


Jaký je program jednání zastupitelstva 16.12.? Další interpelace občanů?

Budou občané i nadále necháváni za těmito zavřenými dveřmi?V pondělí 16. prosince 2013 se již po dvacáté v tomto volebním období ve 13:00 sejde 36 žen a mužů, zastupitelů nás občanů MČ Praha 10. Budou rozhodovat o věcech, které se dotknou více než sta tisíc obyvatel naší městské části nejen dnes, ale třeba i za dvacet nebo padesát let.
Horizont, ve kterém naši zastupitelé uvažují, je přitom často mnohem kratší než horizont nás, kdo tu skutečně žijeme a žít i nadále chceme. (Navíc leckteří vlastní nemovitosti mimo Prahu 10 a není zřejmé, zda tu jsou opravdu doma – například Jiřina Vondráková z devítičlenné Rady MČ má jako kontaktní adresu uvedenu dokonce Prahu 5).
  
Program je k dispozici zde. Co zajímavého se bude projednávat? Nevíme, protože (na rozdíl např. od magistrátu či Prahy 11) nemáme k dispozici podkladové materiály, z názvů bodů se dá poznat jen velmi málo. Bude se jednat odejmutí správy staré strašnické školy (tj. “převodu” této správy z MČ Praha 10 na magistrát, koupi pozemků od restituentů nebo záměru prodat další volné byty v elektronických aukcích. Každopádně ale přijdeme – má to smysl! Podívejte se i vy na jednání zastupitelstva na Praze 10, která zpřístup?ujeme v archivu na YouTube ZaostrenoNa10, v průběhu jednání můžete sledovat online stream (bohužel občas nejzajímavější okamžiky přeruší výpadek). Každý občan či vlastník nemovitosti z P10 může vystoupit ke každému bodu jednání, může se Vám nicméně stát to, co paní Ivaně Mádrové v září: místostarosta M. Richter sehrál divadelní scénku, v níž prohodil role a tvářil se, že může interpelovat on ji. Nenechte si tento skeč jako z dílny Monty Pythonů ujít! (Veřejné slyšení ke Key Investments je ovšem stále v nedohlednu.)
  

Co dalšího se na Desítce děje?

Od konce září přinášíme na Facebooku či webu Zaostřeno každé úterý článek nebo komentář k aktuálnímu dění v naší obci – zde je výběr informací:  
A co na to Karel Čapek? „Pesimismus je jisté požitkářství; je to prostředek, jak se radovati ze špatného stavu věcí.“


Co má být na Strašnické? A co radnice – hraje ještě roli, co by si občané přáli?

Planovaci setkani k lokalite Strasnicka
.<
V minulosti se občanská sdružení hlasitě ptala, proč je architektonická soutěž vyhlášena jen na obrovské polyfunkční centrum. Podařilo se ledacos změnit – přehled zde. Všichni jsme se mohli vyjádřit k funkcím nové radnice prostřednictvím online dotazníku nebo anketu vyplnit osobně. Výsledky byly zpracovány, proběhlo setkání s veřejností (na fotce) a vyšlo najevo, že největším rizikem je ghettoizace chátrající Vlasty (radnice i celého sídliště), největší příležitostí pak koncepční rozvoj celé městské části (včetně urbanistického řešení komplexů typu park-metro Strašnická).

Jenže kvapné rozhodnutí ze zářijového zastupitelstva nastartované obnovování důvěry mezi občany a radnicí hatí a vysílá signál, že sliby se dodržovat nemusejí. Jak to?

1.) Zastupitelé svým rozhodnutím pozastavili již připravenou architektonickou soutěž z důvodů příliš vysoké ceny (ovšem v prosinci 2012 se témuž zastupitelskému sboru příliš vysoká nezdála).  Na místě odmítli i návrh občanů a mediátora Komise, aby bylo vyhlášeno pouze 1. kolo soutěže, což by výrazně zlevnilo posouzení této varianty, ale byla by zachována její transparentnost.
 
2.) Místo toho zastupitelé zaúkolovali Radu MČ, aby přímo, tj. bez transparentní soutěže, vybrala dodavatele na tzv. prověřovací hmotovou studii na Strašnickou, aniž by Komise mohla zasáhnout do podkladů a podílet se na výběru dodavatele.
 
3.) Zastupitelé dále zaúkolovali Radu MČ, aby vyhlásila výběrové řízení (dále V?) na hledání nového pozemku/objektu, opět bez projednání na Komisi, kterou přitom za tímto účelem zřídili.
Zde naleznete usnesení č. 67 přijaté na 19. jednání zastupitelstva. Videozáznam z projednávání a reakce občanů a zastupitelů můžete sledovat zde. Zaostřeno na 10 tuto situaci komentovalo v tiskové zprávě. Otevřený dopis bývalého mediátora Komise k důvodům rezignace naleznete zde.
  

Jak vypadá chystaný rozpočet?

Rozpočet na rok 2014, který bude schvalovat patrně únorové zastupitelstvo, by si zasloužil opřít o dlouhodobou strategii rozvoje a prodiskutovat s veřejností a odborníky (vždyť na letošek šlo o dvě miliardy korun a z analýzy vyplynulo třeba to, že rozpočtový výhled do roku 2018 nezahrnuje běžné výdaje vyplývající z dnešních investic a že není zřejmé, z jakých zdrojů budou tyto výdaje financovány.

„Letošní rok bude ve znamení dokončování významných investičních projektů Prahy 10,“ říkaly oficiální zdroje a slibovaly: „Dokončena bude rekonstrukce a přestavba Vršovického zámečku na Dům spokojeného stáří i rekonstrukce největšího parku městské části v Malešicích.“ Ano, park v ceně 45 miliónů korun z našich a přibližně 100 milionů z evropských peněz prošetřuje ÚOHS, a stamiliony utracené za Zámeček (žádost o informace zde) si občané mohli prohlédnout 8.12. (když už se nepovedl první termín, 1.12. – reportáž „Beze slova omluvy: Jak jsem si neprohlédl Zámeček“ zde).

A co na to Karel Čapek? Vede-li inženýr dráhu, nevede ji přes vrchol hory, nýbrž oklikou po jejím úpatí. Tato oklika není kompromis mezi přímostí tratě a výškou hory, je to prostě velmi přesné počítání se skutečnými fakty. V politice se však nepracuje inženýrsky: udělá se projekt a čeká se, s jakými překážkami se setká, a teprve potom se handluje o nějakou tu okliku. ?eší-li se všechno kompromisem, znamená to, že nejsou předem váženy okolnosti, s nimiž bude nutno dále prakticky počítat: tomu se ovšem říká fušerská práce.“ 

 


Co se povedlo

Malešická zeď už zase stojí

Znovupostavena Malesicka zed.Obnovení stržené Malešické zdi dokončeno: zde její Facebook. Je dobře, že po vzedmutí občanského zájmu započala konstruktivní komunikace a vedla až ke zdárnému cíli – příště se těšíme, že to půjde i před případným zbouráním další charakteristické stavby.
 

Zažili jsme Prahu 10 jinak

Podívejte se na krátký videospot iniciativy Společně pro Desítku ze sousedských slavností, jež se konaly nejen v 5 zónách Prahy 10 (Vršovice – Krymská, Vršovice – náměstí Sv. Čecha, Strašnice, Malešice a Záběhlice) ale v onu sobotu 21.9. i po celé Praze (a v Ostravě a Olomouci) díky sdružení Auto-Mat! Úřad MČ zajistil odklonění dopravy a další organizační náležitosti, stovky dobrovolníků pak připravily rozmanitý program – všem velké díky a příští rok zas!

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.