Zaostřeno na Desítku (listopad 2012)

zaostreno10-logo

Komunistka Jana Čunátová vyloučila veřejnost z jednání kontrolního výboru. Jednu a půl miliardy korun z obecních peněz prostaví čtyři předem vybrané firmy Podzimek a synové, Polabská stavební CZ, Subterra a Bau plus. Zelená Ivana Cabrnochová vyčítá novinářům na iDnes, že poukázali na katastrofální stav cyklopruhů v Záběhlicích. To jsou neveselé zprávy tohoto měsíce z radnice v Praze 10.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Další jednání zastupitelstva na Praze 10 se bude konat  v pondělí 5.11., (přesný čas bude zveřejněn zde, návrh programu najdete týden předem zde).
Zprávy z něj vám přineseme v příštím newsletteru.


Co bude s naším celoročním rozpočtem? Aneb jak rozčtvrtit 1,6 miliardy

Rozpočet Prahy 10 je kolem 1,3–1,5 miliardy ročně (nyní, v dobách prodeje obecního majetku). Ještě o něco vyšší částku má podle serveru E15 naše radnice v příštích 4 letech utratit na stavebních zakázkách pro 4 předem vybrané firmy. K tématu se na zastupitelstvu 7.9. 2011 vyjadřoval v podstatě jen Pavel Mareš, předseda KDU na Praze 10, ve stenozáznamu je k dohledání, jak radnici varoval před zvolenou formou rámcové ceny: "

Kdybych byl zájemce, který soutěží, nepůjdu při tzv. rámcové ceně s cenou dolů. Logicky budu opatrný, když nevím, co mi dá radnice za úkol postavit či opravit, a budu u takových zakázek počítat s nákladnější variantou. 

Pak zde ale neexistuje tlak na cenu dolů, jak jste zdůraz?oval, že už to bude v tom prvním kole, ale cena jde kvůli této opatrnosti spíše nahoru. Druhé kolo je soutěží s jasně definovaným úkolem, zakázkou s jasnými parametry zadání, ale do druhého kola už postupují jenom čtyři firmy. Je to svobodná soutěž, když v ní jsou už jen 4 zájemci?„ 
Server E 15 je ještě konkrétnější: "Radnici Prahy 10 se povedl husarský kousek. (…) V konkurenci celkem šesti nabídek uspěly v miliardovém komunálním tendru společnosti Podzimek a synové, Polabská stavební CZ, Subterra a Bau plus. Původně byl zájem o tuto zakázku vyšší. Kvalifikační předpoklady splnilo 26 firem z 29. Z těch potom městská část losováním – proběhlo ještě před novým zákonem o veřejných zakázkách, který jej jako netransparentní zakázal – vybrala deset firem, které vyzvala k podání nabídek. Přihlásilo se šest.“ Článek též cituje názor starosty: „[Systém] absolutně zamezuje možnosti korupčního jednání,“ pochválil novinku starosta Prahy Milan Richter. "
Celou záležitost bude o.s. Zaostřeno na Desítku samozřejmě dále sledovat, žádáme o informace, konzultujeme experty a čekáme na vyjádření radnice. Co si o tom myslíte vy?

 

Soutěž Dvorek roku rozdělí několik desítek tisíc korun

Inspirativni dvorekZ tiskové zprávy: „Občané, kteří věnují svůj volný čas a prostředky na úpravu neveřejných prostor, mají možnost soutěžit nejen o uznání své práce, ale i o hodnotné ceny. Ti nejlepší jsou poté v rámci této soutěže oceněni a jako výraz poděkování za jejich péči o své okolí jim jsou předány poukázky na odběr zboží a služeb, využitelných při další péči o „dvorek“. Soutěž má v obyvatelích desáté městské části podnítit zájem o vzhled Prahy 10 a prostředí, ve kterém žijí. Společná práce na úpravách těchto pozemků napomáhá utužování mezilidských vztahů mezi jednotlivými obyvateli bytových domů." Přihlášky do soutěže posílejme do 30. října, inspirací nám mohou být například tyto fotografie dvorku, který získal 2. místo v roce 2011.


Grantová řízení pro rok 2013 – žádosti do 30.11.
Do konce listopadu se můžeme hlásit do grantových řízení naší městské části, celý přehled naleznete zde. Jde především o poskytování podpory pro následující oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogové prevence a prevence kriminality;  životní prostředí. Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace  jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování účelových dotací – dost stručný se jeví nejen celý dokument, ale především zásady hodnocení podaných projektů.

Polemika naší místostarostky a serveru Idnes kvůli cyklopruhům v Záběhlické

Ivana Cabrnochová, místostarostka Městské části Praha 10 pro oblast územního a strategického rozvoje, se ohradila proti názoru V. Štěpánka, který pranýřoval pražské cyklostezky a za příklad si zvolil nebezpečnou křižovatku Chodovská – Záběhlická. Podstata problému je popsaná v článku Jak se probojovat Michlí a nezemřít. Obhajobu spočívající v tom, že cyklopruhy nemají rozumnou alternativu, přináší tento článek. Autor namítá:  „Snahou série článků na téma nebezpečná cyklomísta v Praze bylo poukázat na typově špatná řešení cyklodopravy v Praze. Trváme na názoru, že vedení cyklopruhu při okraji vozovky – místy mezi vozovkou a zastávkou autobusu apod. – je vzhledem k bezpečnosti špatné řešení a jsme přesvědčeni, že pokud se k tomuto řešení přistoupilo (třeba z důvodu omezeného rozpočtu), bývalo by bylo lepší nevyznačovat nic.  Ještě horší je cyklopruh bez avíza ukončit před křižovatkou, jako se to děje na inkriminovaném místě.“ Máte na to podobný, nebo jiný názor?

 

Patrně se objevilo nové radniční periodikum

„Přišel mi do schránky časopis Našepraha10.cz, kontaktní osoba Miloš Cihelka,“ napsala nám čtenářka newsletteru. Našli jsme link na facebook projektu a zjistili, že se jedná o další periodikum současného vydavatele novin Prahy 10.  Moc nám to nejde do hlavy a snažíme se zjistit víc. Dostali jste tento časopis taky?  Nám ze Zaostřeno ani většině kolegů z občanské platformy Společně pro Desítku například nic nepřišlo.  A jaký podle vás je?


Přihlaste pomáhající do soutěže DOBROVOLNÍK ROKU!

Radnice se rozhodla podpořit ty, kteří dlouhodobě ve svém volném čase něco nezištně dělají pro ostatní. Nominujme, nominujte, šiřte informaci!
Uzávěrka do konce října, informace zde.

 

Kontrolní výbor se zničehonic stal uzavřeným – jeho předsedkyně si přečetla  tyto postřehy  

Po roce poklidného občanského docházení na jednání Kontrolního výboru, kdy nikdy nebyla potíž s citlivými osobními údaji, náhle došlo ke změně. Poté, co si J. Čunátová (KSČM) přečetla krátké zápisky z jednání, se náhle KoV konaný 15.10. naplnil osobními údaji a účast veřejnosti přestala být možná. Po zásahu opozice mohla veřejnost zůstat alespo? na projednávání kulturních akcí a jedné petice.  - Jde o problematiku, která souvisí s přáním „rozumět své radnici“ a věnuje se jí nová občanská platforma Společně pro Desítku


Využíváte „chodcisobe.cz“? Obyvatelé Petrohradské ano!

Autor tohoto podnětu týkajícího se Petrohradské ve Vršovicích posílá povzdech nad zanedbanými chodníky a zelení všude okolo, vedoucí odboru dopravy odpovídá: „na TSK jsme předali návrh na opravu povrchu chodníku na mostku." TSK ročně dostává od MČ P10 50 milionů (navíc, aby se u nás víc snažila) na opravy chodníků. Chápeme, že nemůže být vše v perfektním stavu, přesto by nás zajímalo, kolik metrů čtverečních chodníků bylo za ty peníze opraveno a kde… Máte někdo v této souvislosti další podněty?

Územní plán Prahy a Trojmezí

Koalice Trojmezí se ve svém zájmu o územní plán Prahy neomezuje jen na oblast Záběhlic. Její členy zajímá též připravovaný metropolitní plán Prahy i projednávané změny současně  platného územního plánu. Podívejte se sami v šestnáctiminutové reportáži ČT2, kde jsou i příklady problémů z  Prahy 11 a 4, které tvoří hranici Trojmezí, a spolupráce se sdružením Arnika.

 

Jak se připravuje soutěž na stavbu Polyfunkčního centra Strašnic s úřadem městské části Praha 10
Informace jsou zatím k nalezení pouze na webu České komory architektů.

Člověka nad nimi napadá řada otázek, např. 

  • Jaké bude zadání konkrétních funkcí, jež bude „Polyfunkční centrum“ mít za úkol spl?ovat? S jakými dalšími službami by v něm měla radnice koexistovat?
  • Jak je do celého procesu zapojena veřejnost – budou se lidé moci vyjádřit ke vznikajícímu zadání a posléze k celému projektu?
  • Proč se o tomto nikoliv nevýznamném rozhodnutí nedozvídáme z webu naší městské části a z radničních novin, ale z webu České komory architektů, a do jaké míry soutěžní podmínky s ČKA vyjednává náš úřad? 
  • Existuje nějaký audit porovnávající, zda je výhodnější opravovat „Vlastu“, tj. starou radnici, nebo stavět novou budovu a zárove? nějak řešit situaci té staré …?

Chápeme, že sestavení soutěžních podmínek je velice složitý proces, který u takovýchto soutěží nikdy nevykonává úřad (zadavatel), ale jím najatá profesionální kancelář (většinou právního charakteru). Celý proces funguje s kooperací ČKA, která pak posoudí, zda se jedná o soutěž regulérní, či ne, a vyzve či nevyzve architekty, aby se jí účastnili. ČKA tedy nejedná se zástupci Prahy 10, ale s advokátní kanceláří Kříž a partneři s.r.o., která zadavatele zastupuje. Jenže o tak velkém projektu by měla jednat rada a především už někdo jistě zpracoval soutěžní zadání. Což by v praxi znamenalo i posouzení reálnosti tohoto zadání jednotlivými odbory – jenže občané, kteří se na dotčené odbory obrátili, dostali překvapené odpovědi, úředníci o ničem nevěděli.

Na daný plán též přišla tato reakce: „pořád mi není jasné jak je možné stavět na místě původních,  na ne tak dávno vyvlastněných parcelách? Vždyť byly vyvlastněny v rámci projektu Metra a lidem co tam měli domy, byly zbourány ve prospěch veřejného zájmu“

Revitalizace vnitrobloku –  upřesnění od čtenáře
Na zmínku o plánované revitalizaci vnitrobloku ve Voděradské v minulém newsletteru,  která se zakládala na výpovědi občanů, jimž se projekt nelíbí, přišla  tato reakce: „Byl jsem přítomen na schůzi, kterou městská část přímo ve  vnitrobloku pro občany pořádala, a podle mě to rozhodně není tak, že by  již bylo něco tesáno do kamene, s občany nebylo konzultováno a nešlo to  měnit. Myslím, že vnitroblok by rozhodně revitalizaci užil a vyžíit potenciálně dostupné peníze z EU je výborná příležitost." Velmi nás těší slyšet, že jsou občané zapojováni do rozhodování o  svém bezprostředním okolí a implementují se tak prvky Agendy 21. Prosíme vás též všechny o reakce, když vaše zkušenost neodpovídá tomu, o čem  informujeme. Současně na jednání kontrolního výboru 15.10. zaznělo, že se žádost o grant v této věci stejně už nestíhá, celá věc tedy padá.

Kulturní a společenské akce pořádané pro sousedy z Prahy 10:
Níže naleznete upozornění na akce, o nichž se můžete dozvídat i z pravidelně aktualizovaného kalendáře na informačním rozcestníku prahadeset.cz.

Členové o.s. Útulné Strašnice s dalšími pomocníky hrabali listí napadené klíněnkou
Akce proběhla v neděli 21.10., strašničtí shrabali listí kaštanů napadených klíněnkou u bývalého Bečvářova statku (Oriflame) a bývalé Bečvářovy vily (za pivním stanem směrem k cyklohřišti) a sesbírali i směsný odpad na obou lokalitách. Za jejich odvoz a likvidaci děkují zodpovědným úředníkům. 


Dobrovolníci Klubu K2 vytvořili naučnou stezku Zahrada ve městě

Za velké účasti rodičů a dětí a za doprovodu zvučné harmoniky proběhlo v sobotu 20. 10. 2012 slavnostní otevření naučné stezky Zahrada ve městě. Projekt Klubu K2 zvítězil v soutěži Zásobník projektů – Město na míru, kterou vyhlásila MČ Praha 10.  Kolemjdoucí se mohli zastavit u patnácti stánků, občerstvit se, jak jinak než jablečnými koláči a moštem, dozvědět se informace o správném kompostování nebo si vyrobit dřevěné krmítko. Děti, jimž byla celá akce určena především, nejvíce bavil tisk na trička a výroba loděk, které si mohly pouštět v bazénku místního vodotrysku. Krásné fotky z akce najdete zde. Na slavnostním otevření naší naučné stezky byla i televize Metropol; zde přinášíme její reportáž.

 

Chcete si připomenout zářijové Zažít město jinak?

Podívejte se na velmi vydařené video z Trojmezí (Zažili jsme sousedskou slavnost) a úžasnou fotogalerii Startu Vršovice.

Kompostujete? Rádi byste kompostovali? Nebo byste alespo? rádi uklidili?
Konala se dvě sousedská prosívání kompostérů spjatá se sešlostí:  ve vnitrobloku Oblouková – Na Louži (v neděli 7.10.) a na Kubáni (v pátek 19.10.), zájemci o kompostování mají k dispozici ještě kompostér v Nučické – hlásit se můžete na e-mailech komposter.obloukova@gmail.com, kompost.kuban@gmail.comlibor.en­gelthaler(at)email.cz Krom podpory kompostérů máme též tuto možnost: „Všem, kteří se rozhodnou v podzimním období aktivně připojit k čistější podobě veřejných ploch v Praze 10, nabízí radnice možnost spolupráce formou zajištění odvozu odpadu, případně poskytnutí pytlů na odpad. Možnost domluvy úklidu s radnicí je na tel. 736 499 364 (i sms) nebo emailu mms@praha10.cz. Podmínkou této aktivity je, že pozemek, který se bude čistit je veřejně přístupný a úklid proběhne do konce listopadu letošního roku."

 

Vlastivědná procházka ve  Vršovicích

 

  • 27. 10. 14:00–16:00: Trasa Vršovice – kostel sv. Mikuláše, bývalá Občanská záložna, Rangherka. Další info zde.

V kavárně café V lese (Krymská 12) doporučujeme:

  • 31.10. 20:00–23:00 Koncert Panna a Vorel (+hosté) Hospodský šanzón mit Kopf und corazón aneb harmonika a kytara v ryčném folk-undergroundovém rytmu, okořeněném osobitým humorem a svébytným projevem. Alexandra Niklíčková (zpěv, akordeon) a Tomáš Vorel (zpěv, kytara).
  • Další akce v newsletteru café v Lese.

Koncerty a rozpravy v zahradě Trmalovy vily, Vilová 11  

  • 25.10. 19–20:30 Saša Ryvolová nás tentokráte zavede do země hluboké katolické víry a majestátních španělských koloniálních katedrál, na ostrovy plné činných sopek, bílých pláží a vyhlášených potápěčských lokalit i nádherných přírodních scenérií, chybět nebude ani šnorchlování (bok po boku se žralokem velrybím) či kohoutí zápasy a na závěr se na Velký Pátek zúčastníme kuriozních a krvavých velikonočních obyčejů v San Fernando v provincii Pampanga.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.