Zaostřeno na Desítku (leden 2013)

zaostreno10-logo

Rozjíždí se debata o nové radnici Prahy 10 na Strašnické nebo generální rekonstrukci stávající budovy ve Vršovické ulici. Nezdá se ovšem, že by o tom rozhodla veřejnost, protože radní jsou skoupí na informace.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Zastupitelstvo

Další jednání zastupitelstva na Praze 10 se bude konat v pondělí 4.2. patrně od 13:00 (program bude týden předem zveřejněn zde, stenozáznamy z minulých jednání najdete zde).
Online přenos zastupitelstva můžete sledovat zde.


Byl zveřejněn návrh rozpočtu pro letošní rok (každý si může stáhnout tyto excelové tabulky). Návrh by měl být schválen na zastupitelstvu v pondělí 4. února a vyjádřit se k němu samozřejmě můžeme i my jakožto veřejnost.
Vyjádřete se k prodejům pozemkůJiž teď je zřejmé, že se na zastupitelstvu bude probírat prodej obecních pozemků mezi Krymskou a Moskevskou ve Vršovicích. Na Proluce je dohoda zatím možná, probíhají veřejné debaty v prostoru Družina i jednání mezi developerem, zástupci občanů (především o.s. START Vršovice) a zástupci městské části. K posílení důvěry všech zúčastněných stran nyní o.s. Start Vršovice žádá, aby byla na nejbližším zastupitelstvu uzavřena pouze smlouva o smlouvě budoucí a  aby před koupí pozemků došlo ke zjišťování, jaké jsou zájmy MČ a občanů - a aby tyto zájmy byly zohledněny (např. do podoby zastavovacích podmínek).

Na posledním zastupitelstvu řada občanů kritizovala postup, jakým se má rozhodovat o budoucím sídle radnice. Nevíme, zda se na tomto zastupitelstvu naváže na zveřejněné plány „maximální informační otevřenosti“ - po dvou letech, co vedení radnice zvažuje, jak řešit nevyhovující technický stav současné radnice, však poprvé otevřela debatu ve webových novinách a v menším rozsahu i v jejich tištěné verzi.
Rekonstruovat stávající budovy radnice na Vršovické, či vystavět novou budovu na metru Strašnická?
„Na stavbu nové radnice byly vybrány pozemky přímo na metru Strašnická, pětkrát větší než pozemky stávající radnice. Zahrnují mimo jiné přímo vestibul metra, starou secesní školu a kulturní dům Barikádníků. Proč ale radnice zadává architektonickou soutěž na polyfunkční centrum? Vždyť radniční články (vizte též novou oficiální webovou sekci k radnici) jsou napsány tak, že by mělo jít pouze o novostavbu radnice a ne obří komplex nejasných funkcí za 1 miliardu korun," říká Bára Špičáková, která bydlí v blízkosti metra.
K otázce, zda je skutečně nutné zadávat pětkrát větší stavbu než je současná radnice, přibývá další: Neměli by se k případným novým funkcím radnice nejprve vyjádřit občané? Ivana Mádrová z o.s. Útulné Strašnice dodává: „V případě rekonstrukce by se projekt měl zaměřit též na integraci budovy Edenu a konečně dořešit celý problém této budovy."

Volby a referenda

Souběžně s prvním kolem prezidentských voleb se v řadě obcí konala referenda. ČT píše, kde všude lidé vyjádřili svá přání – např. „Plze?ané odmítli kontroverzní stavbu obchodního domu".
Pro nás pražské je obzvlášť důležité referendum z Prahy 7, kde se občané vyjádřili pro levnější a dopravně dostupnou radnici. (Příliš podnikavé radnice je i nový text v týdeníku Euro, dostupný zde, fenoménu se věnuje i Deník Referendum: „Na vývoj politického prostředí v ČR může mít institut místního referenda větší dopad než letošní prezidentská volba. Opozice a veřejnost totiž získává nástroj, jak realizovat politiku namířenou proti vůli vedení radnice bez nutnosti čekat na nové volby.")
  
Výsledky 1.kola prezidentských voleb na území Prahy 10:
1. Schwarzenberg (42%), 2. Zeman (17,6%), 3. Dientsbier (12,5%), 4. Fischer (10,8%), 5. Franz (5,7%). 2.kolo se koná 25. a 26.1.
„Nevím, jaké pocity vyvolaly prezidentské volby u mých spolustraníků,  ale u mě vneslo sledování do poslední minuty napínavého souboje našeho kandidáta o poslední místo velkou dávku neklidu,“ uvedl B. Zoufalík (místostarosta Prahy 10).

A koho do 2. kola podpořil Boris Šťastný, desítkový poslanec a zastupitel?
„Oba [kandidáty] pokládám za levicové, přinejlepším středolevé. Budu volit toho méně  levicového, a to je Miloš Zeman,“ uvedl Šťastný.
Zajímavě to okomentoval server Česká pozice: „Prezidentská volba přináší řadu vypjatých situací, na které politici reagují ještě vypjatějšími výroky. V takových krušných dobách se lze opřít jen o skutečné přátele. Snad proto je v posledních dnech poslanec Boris Šťastný tak často k vidění s pražským „kmotrem“ Tomášem Hrdličkou.
Redakce ČESKÉ POZICE potkala oba muže ODS ve středu kolem poledne na obědě v pražské restauraci Le Patio. A zdroj ČESKÉ POZICE nás upozornil, že oba muži se spolu vypravili i v pondělí do podniku Meduse ve Stodůlkách, tentokrát posíleni o starostu „Hrdličkovy“ Prahy 10 Milana Richtera."


Co se děje u nás na Desítce

Rodina, děti, mládež, senioři a nedostatek školek – naděje v Olešské

Problém, na kterém občanská iniciativa Společně pro Desítku v rámci přání č. 4 prozatím s radnicí spolupracuje, je řešení nedostatečné kapacity míst v předškolních zařízeních. Radnice postupuje podle Koncepce rozvoje MŠ na území MČ Praha 10 – dokumentace analýzy a návrhu rozvoje pro období 2010 – 2014 (ta byla vypracována externistou Ing. Arch. Josefem Davidem Bujárkem na jaře 2011).

V rámci komunitního plánování sociálních služeb byla na podzim 2012 zveřejněna nabídka prostor v ZŠ Olešské, kde by poskytovatelé služeb mohli otevřít služby péče o předškolní děti. Zájem projevil Klub K2, s nímž se radnice dohodla, že otevře cca 45 míst pro děti nejen tříleté, ale i mladší. Počítá se s příjímáním dětí od 2 do 4 let a půjde tedy svým způsobem o zařízení jeslového typu, která v Praze 10 dosud prakticky neexistují (pouze jesle Jakutská). Jaké sociální služby chybí na Desítce vám?

Z radničních tiskových zpráv: policie dostala dvě jízdní kola a MČ vysadila 495 stromů
„[MČ] se snaží zvyšovat i akceschopnost strážníků městské policie, a proto se je rozhodla dovybavit dvěma jízdními koly a 24 taktickými vestami. (…) Pořízená jízdní kola a taktické vesty městská část Praha 10 za celkem 135 tisíc korun poskytla městské policii formou výpůjčky pro výkon hlídkové služby na jejím území. Taktické vesty mají strážníkům napomoci zejména při zajišťování pořádku například při fotbalových utkáních, ochraně občanů, ale i při plnění dalších úkolů.„

http://zaostrenona10.cz/deti-a-stromyVítáme novou zele?: „V podzimním období lo?ského roku vzniklo několik nových alejí, např. v ulicích Tuklatská a Přetlucká. Významnou měrou byla doplněna stávající stromořadí v ulicích Ruská a Brigádníků. Větší počet dřevin byl vysazen dále ve vnitrobloku ulice Konopišťská, v parku při ulici Rybalkova, v Heroldových sadech, v Bezručových sadech, při ulicích Limuzská, Jahodová, Jetelová, Aubrechtové, Gruzínská, Sedmidomky nebo u metra Strašnická.“ – Máte ještě někdo zkušenost, že strom za Vaše dítě nebyl vysazen, pokud jste se nechtěli zúčastnit vítání občánků?  A všiml jste si naopak někdo toho, že jsou některé stromy sázeny na nevhodná místa? Jsme zvědaví na podněty, pochvaly i nápady!
  
Protikorupční strategie pořád v nedohlednu
E15.cz píše: „Přestože velká radniční koalice už zahájila druhou polovinu volebního období, protikorupční strategie zůstává neznámým dokumentem. To ale radním nebrání v tom, aby se na její zásady v případě potřeby odkazovali. Když se radnice nedávno rozhodla „přiklepnout“ čtveřici stavebních firem 1,6 miliardy korun jednoduše tak, že s nimi uzavřela rámcovou smlouvu a už nevyhlásila výběrové řízení, stačilo odvolání na ni (…) Pokud by Praha 10 měla veřejnou protikorupční strategii, musela by ji na základě doporučení Ministerstva vnitra a skupiny GRECO auditovat nezávislá organizace. A to je zřejmě také důvod, proč se na radnici s jejím kompletováním tak otálí."

Zpráva odjinud: Architekt nepodlehl vydírání, získal ocenění
Odvážný architekt čelící vyděračské mafii byl vyznamenán. Detektivní „Dobrodružství jednoho města“ dosáhlo na zlato v soutěži Otevřete oči hrou za pomoci sdružení Auto*Mat. Ručně kreslená adventura popisuje příběh architekta Oskara, který odmítne zakrývat manipulaci s veřejnou zakázkou stavby mostu a je proto unesen mafiánem. Zahrajte si hru >>>

Tři čtvrtiny pražské mládeže by rády jezdily do školy na kole. Chybí ale cyklostezky, které by jí to umožnily. Pro 90 procent dětí je Praha městem přecpaným auty. – Sjízdné cesty po městě nám pomůže najít Zelená mapa. Co ale s obavami, jestli se z projížďky vrátíme živí? – Jezdíte na Desítce na kole?

Chystáte se na zápis do 1. třídy?
Udělejte si malou rodičovskou inspekci školy, kterou jste si vybrali. Ať později nelitujete, že to, co škola nabízela na webu, nebylo tak úplně pravda. Jak na to vám poradí Tomáš Feřtek v návodném článku. Jak poznat dobrou školu vám také pomůže nový web Dobrá škola.

Co se povedlo
Světla nad Malešicemi

Svetla u Kaple RektorskáTříkrálový průvod světel v Malešicích potěšil místní a otevřel otázky nad další existencí Milíčovy modlitebny v Rektorské ulici. Občanské sdružení Kaple Rektorská uspořádalo u barokní výklenkové kaple v Rektorské pro místní obyvatele koncert, povídání o svátku Tří králů a lampionový průvod malešickými ulicemi. I když počasí bylo sychravé, sešlo se kolem 60 lidí všeho věku a nepocházeli jenom z Malešic. Podporu vyjádřili přátelé z celé Prahy (rovněž místostarostka Prahy 10 I. Cabrnochová) a svým podpisem na petiční archy podpořili myšlenku zabránit sanaci Milíčovky, opravit ji a zbudovat v ní kulturně-společenské-duchovní centrum KAPLE.


 

Kam jít a co dělat na Desítce

Posílejte nám průběžně podněty k veřejným prostorám a zeleni - na Praze 10 je řada míst, jejichž úprava, záchrana apod. může něco změnit v celém okolí, v komunitě zde žijících lidí. Víte-li o nějakém místě, které je uchopitelné, pojmenovatelné (není to např. rozlehlý brownfield), a jehož proměna prospěje většímu počtu lidí a profit není zaměřen primárně na jednotlivce, ale právě na veřejnost, napište svůj podnět (ideálně i s představou proměny) na obcaneprahy10@gmail.com. Podnětům se budou věnovat pracovní skupinky iniciativy Společně pro Desítku.


  

Malešice
12.2. 18–20: Srí Lanka – pohoda nejen na pláži
Cestovatelské promítání a povídání fotografa Daniela Handla o zajímavých zážitcích a přírodě na Srí Lance. Akce probíhá v Klubu Garáž – Rektorská 30. Plán akcí na celý rok najdete zde.

Vršovice
26.1. 9–16.00: Vršovická farnost u kostelů Sv. Mikuláše a Sv. Václava zve na přednášku rodinné terapeutky Hálky Korcové na téma Komunikace v rodině. Sál u sv. Václava v zadním traktu kostela Sv. Václava,  náměstí Svatopluka Čecha Praha 10-Vršovice. Přihlášky a podrobnější informace, tel.: 602 972 887, mail: info@rodinnecentrum.cz
1. 2. v 15.00: Živá socha – Happening mezi ulicemi Krymská a Moskevská.  Propojením lidí vymezíme půdorys veřejného prostranství vršovické Proluky.
Společně vytvoříme lidský kruh a vlastní silou vypneme elastickou gumu, a tak vymezíme potenciální prostor v němž má vzniknout plánovaný dům. Je na nás, jakému prostoru dáme vzniknout skrze svou vlastní tělesnost a k čemu dospějeme prostřednictvím hry. Předtím v 14:00 proběhne vernisáž AVU v Šalounově vile (Slovenská 4), zaměřená na Vršovice. 

9.2. v 11.00: prohlídka kostela Sv. Václava s Pražskou informační službou 
V sobotu 19. 1. porazili Bohemians 1905 Slovan Liberec. Další zápasy Klokanů najdete v kalendáři akcí

Útulné Strašnice
Využili jste na Gutovce ohniště? Jak to funguje? K dispozici jsou dle radničního Facebooku vždy o víkendech, když se bruslí, tedy přibližně od 14 hodin.
Asi před deseti dny byla přetřena zeď u metra Strašnická, je teď světle zelená. Citátem z výnosu Ústavního soudu už se asi míra trpělivosti naplnila a máme na chvíli po možnosti psát legální veřejné vzkazy panu starostovi: fotky zde včetně původního i současného stavu.

Trojmezí – bez veřejnosti to dál nepůjde! 
Zasněžené Trojmezí láká běžkaře, děti v Třeš?ovce bobují a sá?kují. Jak dlouho ještě? Je skutečně možné najít společnou dohodu mezi občany a developery o budoucí podobě tohoto přírodně vzácného území naší Desítky? Koalice občanských sdružení Trojmezí, která zde více než čtyři roky hájí veřejný zájem, prezentuje možnou cestu, jak dohody dosáhnout. Ale bez zapojení veřejnosti to nepůjde

Společně měníme Zahradní Město – přidejte se
Radnice Prahy 10 chystá revitalizaci veřejného prostoru kolem nákupního centra Cíl na Zahradním Městě. Klub K2 nabízí možnost zapojit se do veřejné debaty o tom, jak by tento prostor měl vypadat. V rámci občanské iniciativy Společně pro desítku chceme být jako občané zapojeni do spolurozhodování o místech, kde žijeme. Občanským garantem iniciativy, který se věnuje veřejnému prostoru, je architekt David Mateásko. Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás na obcaneprahy10@gmail.com.

Na Zahradním městě i v celé zemi se mluví o vzdělávání
Právě odstartovala kampa? Česko mluví o vzdělávání, k níž se připojuje i Klub K2. Jak se můžete zapojit vy – rodiče? Budete moci hlasovat o tom, co by se mělo učit. Vyzkoušíte si vzdělávání budoucnosti. Budete moci na internetu debatovat o tom, kde jsou české školy a pojmenovat jejich silné a slabé stránky. Podívejte se na úvodní video kampaně.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.