Zaostřeno na Desítku (duben 2013)

zaostreno10-logo

V dubnovém vydání zpravodaje naleznete kromě nových informací dokreslujících průběh posledního hojně navštíveného zastupitelstva též podrobné pozvánky na vítání jara v Proluce a na tradiční úklid Trojmezí. Toto číslo obsahuje také podrobný rozbor rozpočtu naší městské části (na letošek miliarda osm set milionů Kč díky prodejům). Nová česká miss studuje na unikátní desítkové vzdělávací instituci Vysoké škole finanční a správní.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Proč se objevilo 30 volných míst na úřadě?

Místa byla 14 dní nabízena zdeOdehrálo se na ÚMČ zemětřesení, nebo nějaká reorganizace? Usnesení rady č. 11/485 z 30.5.2012 se vyjadřuje k motivačnímu systému pro úředníky odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10, na němž především byly pozice vypisovány. Stejně nám ale není jasné, proč tak dlouho chystanou záležitost jako personální výměnu úřad výrazně nezveřej?uje i např. v radničních novinách. Nebo že by to celé mělo souvislost s realizací stavebních prací pod rámcovou smlouvou pro pouhé čtyři stavební firmy? O tom pojednává text Pavla Mareše „Hop na veřejné zakázky“.
  

Boxeři na posledním zasedání zastupitelstva i v bu?kách ODS

Jednání zastupitelstva na Praze 10 se konalo v pondělí 4.2., o jeho průběhu jsme psali zde. Sestřih ze zastupitelstva naleznete na YouTube ZaostrenoNa10.
Nová zjištění však přináší článek serveru Česká pozice: jde o zajímavý trend propojení buněk ODS s místními boxery. Bývalý radní Prahy 10 a údajný „hybatel pražské politiky“ Tomáš Hrdlička se o tom nezdráhá poměrně otevřeně hovořit. Navíc se zdá, že jim je pro MČ nevýhodně pronajímána tělocvična. Poměry na Praze 10 glosoval i Jan Kraus ve své show.
  

Dražby a losovačka městských bytů

MČ začala prodávat volné byty prostřednictvím elektronických aukcí. Např. Gavlas, nyní nabízí 13 bytů, z nichž 11 jsou garsoniery nebo byty 1+1, tedy malometrážní byty, které by se hodily jako sociální nebo startovací a jejichž oprava by byla jistě levnější, než budování nových bytů v unikátním Penzionu Malešice.

„Pro velký zájem ze strany občanů o tradiční vánoční losování bytů se rozhodla městská část Praha 10, že v letošním roce se uskuteční navíc i v květnu. Pro tuto akci už vyčlenila 25 bytů od 1+0 a velikosti 20 metrů čtverečních až po byty 3+1 kolem 70 metrů čtverečních,“ zní citace z radniční tiskové zprávy. Žádosti lze podávat do 30. dubna 2013, více zde.
  

Účast občanů v porotách – ale jakých! Zásobník projektů

„V zájmu ještě vyšší transparentnosti soutěží pořádaných městskou částí Praha 10, se místní radnice obrací na své občany s výjimečnou výzvou k jejich účasti v soutěžních porotách,“ píše se v tiskové zprávě.  „Tito občané tak budou mít významný vliv na výsledek dané soutěže – budou spolurozhodovat o umístění jednotlivých soutěžících v dané soutěži či o výši poskytnutého finančního příspěvku na projekt, který bude v rámci soutěže oceněn a následně realizován,“ vysvětlil smysl akce starosta Prahy 10 Milan Richter (ODS).

Zájemci o účast v porotě, kteří mají své trvalé bydliště na území Prahy 10, se mohou přihlásit zasláním emailu na adresu miroslavh@praha10.cz do letošního 30.dubna, více informací zde.
Jenom pozor, nebudeme moci rozhodovat o ničem menším než o:

1. Zásobník projektů – město na míru (ostatně je právě vyhlášen: do 24.5.)
2. Dvorek roku – také vyhlášen, přihlášky do 31.5.
3. Dobrovolník roku - hlasování bude na konci roku, loni bylo 9 nominovaných
4. Sportovec roku – patrně nová příležitost! Těšíme se na oceněné boxery.

Jistě to bude zcela jiné než zkušenost zachycená jako „Vyberte nejnižší číslo z následujících“ – prosluly tím komise pro veřejné zakázky, v nichž si občané v zájmu transparentnosti smějí zaškrtnout patřičnou cifru.
  

Rozpočet – kam půjde 1, 8 miliardy?

Rozpočet na letošní rok, který schválilo zastupitelstvo 4.2.2013, podrobně zanalyzovala ekonomka Lucie Sedmihradská. Její rozbor nepřináší jen grafy a srovnání, ale upozor?uje i na nesrovnalosti – např. na to, že v očekávaných příjmech jsou cenné papíry, tedy i bezcenné dluhopisy Key Investments. Ovšem, Praha 6 je dokázala prodat; jak dopadneme my?

„Letošní rok bude ve znamení dokončování významných investičních projektů Prahy 10,“ říkají oficiální zdroje a slibují: „Dokončena bude rekonstrukce a přestavba Vršovického zámečku na Dům spokojeného stáří i rekonstrukce největšího parku městské části v Malešicích,“ park v ceně 45 miliónů korun z našich a přibližně 100 milionů z evropských peněz prošetřuje ÚOHS, a stamiliony celkem za Zámeček (infožádost zde) se vhodně dopl?ují s několika sty tisíci korun pro drobné aktivity občanů. ?ešit se bude i budoucnost nevyužívaného KD Eden ve Vršovické ulici. Zastupitelé pro jeho záchranu odsouhlasili 50 miliónů korun bez bližších podkladů.

Ještě jednou připomínáme: díky prodejům majetku je plánován rozpočet 1,87 mld KčVnitřní správa stojí Prahu 10 celkem 184 miliónů. Mladí slávističtí talenti obdrželi 1,34 miliónu. A čtenář dodává, proč starosta asi předával šek: „Hlavním důvodem, proč jsme Slavii ty peníze dali, je důvěra v mého dlouholetého politického důvěrníka a kamaráda z ODS, majitele klubu Aleše ?ebíčka. Vím, že v jeho rukách budou naše městské peníze správně proinvestované.“


Co má být na Strašnické? A jak má vypadat radnice a co byste si v ní v budoucnu přáli?

V minulosti se občanská sdružení hlasitě ptala, proč je architektonická soutěž vyhlášena jen na obrovské polyfunkční centrum?
Všichni se můžeme vyjádřit k funkcím nové radnice prostřednictvím online dotazníku. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, je možnost anketu vyplnit osobně v některém z informačních center Prahy 10. Jaká má být podle vás budova radnice? Jednoduchá účelná stavba, reprezentativní palác, polyfunkční centrum plné nadstandardních služeb? Máme možnost vyjádřit svůj názor zde.
Čtenář nám napsal: „V anketě se mne ptají, proč mám nepříjemný pocit před návštěvou radnice: Kafkovská atmosféra úřadu věrně odráží tamní dění. (…) Vedení radnice šikovně využívá dispozice stavby k tomu, aby odradilo občany, aby se zajímali o dění v městské části a o aktivity vedení radnice. V malešickém parku sice buduje vodní prvky za 30 miliónů, ale zasedání zastupitelstva organizuje ve zcela nevyhovujícím sále. (…)“
Doporučujeme si k anketě otevřít tuto inspirační rešerši o radnicích jinde.

Planovaci setkani k lokalite StrasnickaParalelně probíhá i sbírání vstupů veřejnosti k lokalitě Strašnická. Přinášíme vám reportáž ze setkání s veřejností a sbírání vstupů, která obsahuje i shrnutí dosavadního vývoje kolem radnice.
 
Ivana Mádrová z o.s. Útulné Strašnice ve své reakci na setkání s veřejností píše: „Domníváme se, že by mělo padnout také rozhodnutí, co s opuštěnými objekty kulturního domu Eden, Strašnickou školou, případně s budovami stávající radnice v případě, že budou opuštěny.(…) Co nám ve Strašnicích chybí, je koncepce těchto řešení. Stejně tak jako koncepce kulturního rozvoje. V této oblasti nemá Praha 10 mnoho co nabídnout a přitom potenciál je tu v nevyužívaných objektech velký.“

Čtenáři napsali: „
Myslím, že rekonstrukce či alespo? revitalizace areálu Vlasta (jestliže si prosadí novou radnici) je hrozně důležité. Jinak z toho tam vznikne gheto.“ A dále ve shodě s I. Mádrovou zaznělo: K revitalizaci/rekonstrukci Vlasty (…) by měl přistoupit závazek radnice udělat něco z mrtvé stavby Eden vedle Tesca, kde bylo dřív kino… To musím říct mě štve šíleně, že tam povolili toho hnusného Tesco giganta, hromadu betonu, a vedle toho nechají chátrat jinou „gigantickou“ lidem původně určenou stavbu."

Připomínáme vedle padesátimilionového Edenu (viz rozpočet) další prázdnou budovu: Emil Nádeníček sestavil krásnou fotogalerii historických Strašnic. Škoda, že je tamní dominanta, stará škola ze Strašnické, už tak dlouho nevyužívaná. Proč?
 

Z celé Prahy, z celých Čech

Podívejte se na zoubek všem veřejným zakázkám – snadno a přehledně

Díky novele zákona o veřejných zakázkách jsou u zakázek zadaných po 1.4.2012 k dispozici nejen zadávací dokumentace, ale do 15 dnů od podpisu i uzavřené smlouvy vč. všech změn a dodatků, a do 90 dnů od splnění smlouvy i výše uhrazené ceny a seznam subdodavatelů. Podívejte se na profil zadavatele MČ Praha 10 (aktuální, je třeba se zaregistrovat) nebo sem (do konce roku 2012).
Též se zlepšily uživatelské funkce portálu http://www.vsechnyzakazky.cz tak, aby v něm šlo lépe vyhledávat. Lze v něm teď mj. detailněji upřes?ovat kritéria vyhledávání, vytvářet statistické sestavy a „naházet si do jednoho vyhledávání“ jeden subjekt, který ve věstníku veřejných zakázek vystupuje pod více jmény. Přehled funkcionalit a jejich využití naleznete zde, pište nám, co zajímavého jste tam objevili!

Peče se metropolitní územní plán

Po několikaměsíčním očekávání ze strany odborné veřejnosti a městských částí byl představen návrh zadání nového územního plánu. Znění návrhu zadání územního plánu naleznete zde. V návrhu jsou patrné některé pozitivní trendy  - například snaha o omezování suburbanizace a obrácení zájmu k veřejnému prostoru. Zárove? je však zpracován velmi volně, což může vést ke vzniku právně nejasného prostředí se značným prostorem pro korupci. 
Možnost podání připomínek k návrhu zadání územního plánu má i veřejnost, a to do 18. 4. Váha připomínek veřejnosti je ovšem malá. Než se tak rozhodnete učinit nebo jinak reagovat na návrh zadání, vřele doporučujeme přečíst si podrobné podněty a připomínky k návrhu zadání na stránkách Pražského urbanistického kroužku. Zde také naleznete kontakt na koordinátory této nezávislé platformy pro případ dalších dotazů.
Přes tisíc změn územního plánu najdete též v nové přehledné databázi, kterou sestavilo o.s. Arnika. Změny, které řeší zastupitelstvo od roku 2004, se týkají 40 kilometrů čtverečních, což je desetina území Prahy. Ovliv?ují kvalitu života i hodnotu nemovitostí. Vznik databáze podpořil Fond Otakara Motejla. Databáze je volně přístupná na http://zmenyprahy.cz.

Kde se nachází příprava nového Metropolitního plánu a co přinese? Známé i méně známé kauzy: přestavba nádraží, Velké Roztyly, zástavba Vidoule a Dívčích Hradů, Trojmezí. Přežije Praha tlak developerů? Pomáhají městu politikové? Jak rozumět územnímu plánu, kde najít informace a jak se zapojit do rozhodování? Kolik má územní plán změn? Přednáška s besedou se koná 17. dubna 2013 od 19 hodin ve Zdravé jídelně Toulcova dvora. Více>>>

A ještě protest z městské části: „Praze 10 se jeví lhůta 30 dní na vyjádření k tzv.metropolitnímu územnímu plánu jako ultimativní a znemož?ující řádné projednání ve všech orgánech místní samosprávy – v komisi územního rozvoje, v radě i v zastupitelstvu nehledě na znemožnění jakéhokoliv zapojení veřejnosti a občanů. I proto Praha 10 vyzvala příslušeného radního magistrátu o prodloužení termínu na 60 dní.“
Jenže čteme: „Podle informací deníku E15 prosazuje podnikatel Tomáš Hrdlička do vedení Prahy 8 svého člověka, který by měl zodpovídat za územní rozvoj. Má jít o zastupitele zelených Petra Vilguse, který se už loni pokusil koalici v Praze 8 shodit.“ – Petr Vilgus je dlouholetý partner místostarostky Prahy 10 I. Cabrnochové (SZ).

  

Praha bude v květnu připomínat Holandsko. Nebo ne?

V sobotu 20.4.2013 v 15:00 na Náměstí Jiřího z Poděbrad propukne opravdu Velká jarní cyklojízda. Samotná jízda i zakončení v podobě afterparty na Nákladovém nádraží Žižkov bude kulturním zážitkem. Pro více informací, které budou průběžně dopl?ovány sledujte článek na cyklojizdy.cz. Běží též kampa? Do práce na kole – AutoMat! Od 1.4. se můžete hlásit na webu www.dopracenakole.net. Také se díky úsilí AutoMatu Smetanovo nábřeží na zkušební dobu stane pěší zónou.
  
 
Lípa v Mrštíkově podlehla motorové pile – navzdory chybějícímu povolení
Ale bohužel se v Praze rozmáhá i jiný druh ježdění: Srabi jezdí v sobotu. Da? za nečinnost? ptá se v článku o protizákonně poražené lípě Pavel Mareš.
V Čechách se staví tak, aby developerům nestálo v cestě ani chybějící povolení kácet. Prokázalo se však, že lípa v Mrštíkově byla plně vitální a bývala mohla sloužit Strašnicím ještě řadu let. Podobná praxe je běžná i v jiných obcích. O.s. Útulné Strašnice a Zaostřeno na Desítku k hanebnému činu vydaly tiskovou zprávu.
 

Co se děje u nás na Desítce

Více informací – méně příležitostí!

Pokud vám na webu MČ chybí nějaké informace, zeptejte se na ně! Na základě žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) máte právo na širokou škálu informací včetně konkrétních rozpočtových výdajů nebo smluv. Podání žádosti a jejich sledování nám všem usnadní služba www.infoprovsechny.cz, kde se můžete inspirovat již položenými dotazy.

Svéráznou zkušenost se svojí žádostí udělal obyvatel Prahy 10 Filip Kalfus: „Uvažoval jsem takto: Hlasovací zařízení je počítač. Záznamy o hlasování jsou data, která se primárně uchovávají v databázi. Díky tomu se dá v záznamech zpětně vyhledávat nejen výsledek, ale i to, jak hlasovali jednotliví zastupitelé či politické kluby. Tedy přesně to, co starosta před rokem veřejnosti sliboval.“ Jenže popis toho, čím prochází, když chce záznamy o hlasování našich zastupitelů, připomíná spíš absurdní drama s dlouhými pomlkami a dost drahou mezihrou.

Zaostřeno se zatím ptalo na vybrané nemovitosti, odpovědi komentuje tento přehled, zajímáme se také o rámcovou smlouvu téměř na dvě miliardy či se o infožádosti opírá analýza rozpočtu.

 

Web Prahy 10 získal titul „Skokan roku“ v soutěži Zlatý erb 2013 – zaslouženě?

Oficiální vyjádření říká: „Nový web Prahy 10 nabízí nový přehlednější design, jednodušší vyhledávání, online stav žádostí o občanky i pasy či vyhledávání pro řešení nejrůznějších životních situací. Díky spolupráci s občanskými sdruženími tak úřad nechal do nového webu zapracovat mj. lepší vyhledávání informací i přehledné dohledávání dotazů a odpovědí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.“ – Je pravda, že v infožádostech se nyní dá alespo? trochu vyznat,  a že byly zapracovány i některé další podněty, ale web rozhodně dosud neobsahuje vše, co by měl. U zveřejněných odpovědí na infožádosti také bohužel často chybí to zásadní: smlouvy, dodatky k nim a faktury. I to má být přístupné široké veřejnosti.

A co si o novém radničním webu myslíte vy? Vaše podněty rádi předáme spolu s našimi kompetentním úředníkům. 
  

Dotazník ke kvalitě nájemního bydlení

Dostali jste vy, kteří bydlíte v obecních bytech, dotazníky? Bylo na jejich vyplnění dost času? Jak bylo vše zorganizované? Čtenářka nám napsala: „Tato akce by byla urcite prinosnejsi, kdyby na to mely obe strany ( MC a spravni firma Centra (dale jen SFC)  na jedne strane a najemnici na strane druhe) vice casu,“ a popsala špatnou organizaci akce. Zárove? navrhla: „aby byl urcen 1 max  2 dny v roce , kdy budou probihat vsechny akce, kdy je nezbytna pritomnost najemnika. Najemnik s nimi bude poocitat a muze si vse zaridit v dostatecnem predstihu. Pak by se nemohlo stavat to , ze jeden tyden prijdou plynari, za 14 dni na to kominici a vysvetleni od SFi firmy nebo od  MC, je jedno je v kompetenci MC a druhe SF. Dale nastavit pravidlo , ktere bude dodrzovano, ze cokoliv se bude dit  v dome, se bude oznamovat 10 dni pred planovanym terminem, coz se v nasem dome nedeje, at uz se akce tykaji rekonstrukce bytu, ruznych revizi , vymen v bytech ci odpoctu.“

Podnět budí jednu velkou otázku: Jak spravují obecní byty městem vybrané správcovské firmy? Jak jsou s jejich službami nájemníci spokojeni?

Co se povedlo

Vynaseni Morany s Utulnymi Strasnicemi

Ve Strašnicích vynášeli Moranu

O smrtné neděli 17. března se ve Strašnicích sešlo asi 50 místních a přespolních, aby vynesli zimu a přivítali jaro. Letošní účast
vynášejících i počet vynášených Moran byly rekordní! Cestou se strašničtí rozloučili s čerstvě pokácenou stoletou lípu v
Mrštíkově ulici, která se stromem Prahy 10 už nejspíš nestane. Fotografie zde.
  

V MF Dnes chválí Prahu 10, že řeší podněty z portálu Chodci sobě

Doslova čteme: „na každém úspěchu mají největší podíl aktivní úředníci, kdežto za nezdarem se schovává většinou jejich neochota a pasivita. Vytrvalým mlčením vůči chodcům se například obrnila zbraslavská radnice, ani v Praze 6 se na snažení občanských sdružení nedívají právě vstřícně. Naopak na úřadech v Praze 2 a 10 se od začátku pustili do práce s vervou.“ Jsme rádi za pracovitý odbor OŽD a děkujeme všem úředníkům, kteří berou veřejnou službu vážně.
Jaké máte zkušenosti s používáním portálu chodcisobe.cz vy?

 

Kam jít a co dělat na Desítce

Přehled kulturních akcí naleznete v kalendáři na www.prahadeset.cz.
  
Čisté jaro v Praze 10 – zkusme to společně
Pokud víte ve vašem okolí o místě, které by bylo potřeba uklidit, nebo jste zjistili na procházce někde černou skládku, a máte chuť a energii přispět k vyčištění místa, pak dejte vědět na úřad pro domluvu společného úklidu. Na radničním webu www.Praha10.cz i na občanském webu iniciativy Společně pro Desítku www.PrahaDeset.cz se bude průběžně informovat o konkrétních akcích, ke kterým se budete moci připojit. jako je například jarní úklid Trojmezí v sobotu 13.dubna, více informací níže. Kontakty pro domluvu úklidu – tel.736 499 364 (i sms), email: mms@praha10.cz. Zárove? se tím Desítka připojuje k celosvětové aktivitě Clean Up the World (Ukliďme svět!), která je směřována na jarní a podzimní období roku.

Posílejte nám průběžně podněty k veřejným prostorám a zeleni - na Praze 10 je řada míst, jejichž úprava, záchrana apod. může něco změnit v celém okolí, v komunitě zde žijících lidí. Víte-li o nějakém místě, které je uchopitelné, pojmenovatelné (není to např. rozlehlý brownfield), a jehož proměna prospěje většímu počtu lidí a profit není zaměřen primárně na jednotlivce, ale právě na veřejnost, napište svůj podnět (ideálně i s představou proměny) na obcaneprahy10@gmail.com. Podnětům se budou věnovat pracovní skupinky iniciativy Společně pro Desítku.

 

Chodíte na farmářské trhy? Jaké jsou?
Navštěvujete např. trhy na Kubáni? Termíny zde. Jedna čtenářka píše, že ji „napadlo, že by možná stálo za to podumat o farmářských trzích v Jablo?ové ulici, které se zatím myslím moc neujaly. Určitě by tu mohla být třeba pestřejší nabídka zboží, ale i různé doprovodné akce ať už kulinářské nebo kulturní. Tak, jak je to už v jiných částech Prahy celkem běžné.“
Jak to vidíte vy? Jaké jsou oproti jaru 2012?
 

Malešice

Probíhají jednání k Malešické zdi - zde její Facebook, informace též na Facebooku samotného parku nebo v zápisu z posledního kontrolního výboru ze dne 3.4.2013. Bohužel si ho někdo musíte vyžádat pomocí výše zmi?ované infožádosti. Naše po článku ČTK vydala svoji TZ, naleznete ji zde. Je dobře, že po vzedmutí občanského zájmu o zbořenou zeď započala konstruktivní komunikace – příště se těšíme, že to půjde i před případným zbouráním.


Vršovice
V Rybalkově vznikl nový prostor, Rybalka: nabízí semináře a kurzy osobního rozvoje, cvičení (jóga, taiči atd.), tvořivé dílny (taneční, divadelní) a zárove? zázemí pro realizaci vlastních workshopů, provozování masáží a pro terapeutické konzultace. Více k akcím najdete na Facebooku Rybalky nebo na webu
 
Proluka - vitani jara a rozhovor o budoucnosti mista, 11.4.Proluka – Stavíme na dialogu: 11. 4. od 18:30, mezi ulicemi Krymská a Moskevská, vedle domu Moskevská 77/4, tram 22 – Ruská

Odkaz na plakát celé akce a skvělá Pecha Kucha ukazují, že ulice kolem Krymské v posledních letech zažívají nebývalou změnu. Synergické působení občanského sdružení Start Vršovice spolu s několika nově vzniklými podniky tvoří nadějné podhoubí pro uskuteč?ování nejrůznějších událostí a sousedských aktivit. Denisa Václavová a Krištof Kintera jsou nejenom členy sdružení působící ve vršovickém veřejném prostoru, ale také místní patrioti – žijí zde čtyřicet let. Přidejte se k nim a přijďte na setkání v PROLUCE ve čtvrtek 11.4 od 14:00 do 18:30 hodin
→ Zapojte se do veřejného plánovacího setkání v klubu PILOT od 18:30 – do 21:00 (Donská 19)
→ Užijte si doprovodný program: VÍT?NÍ JARA V PROLUCE 14:00 – 18:30 


M?TE MOŽNOST ZAPOJIT SE A VYJ?D?IT SV? OČEK?V?NÍ, OBAVY A N?PADY V PROCESU PARTICIPACE P?I VYTV??ENÍ BUDOUCÍ PODOBY Z?STAVBY V PROLUCE MEZI ULICEMI KRYMSK? A KODAŇSK?.

- Máte rádi Vršovice…?
 – Bydlíte zde, podnikáte nebo pracujete tu?
 – Zajímáte se o své okolí, aktivně o něj pečujete?

Zapojte se do dialogu o budoucí podobě PROLUKY a VRŠOVICKÉHO TRŽÍČKU. 
Shrnutí kauzy Proluka zde.

Pro vytvoření variant dvou chystaných domů i Tržíčku je totiž potřeba:
→ společně popsat vnímání současného stavu – hodnoty, problémy, charakter.
→ společně popsat stav cílový – aktivity ve veřejném prostoru.
Kdy a kde? 11. 4.: 18.30 – 21.00 – klub Pilot (Donská 19)  – sběr podnětů, workshop, otevřeno široké veřejnosti.
Přijďte vyjádřit svá očekávání a obavy týkající se budoucí zástavby Proluky za přítomnosti zástupců MČ a investora Magnolia Invest!
Organizátorem akce vedené facilitátorem arch. Petrem Klápště je Start Vršovce. Info na www.startvršovice.cz
 
Zárove? vás zveme na odpolední doprovodný program:
VÍT?NÍ JARA V PROLUCE 14.00 – 18.30 
 – vernisáž výstavy Galerie pod vršovickým nebem (v 18 hodin)
 – „Co zasadíte, to vyroste“ – záhonek v Proluce
 – pro děti: stavění z krabic, přílet papírových vlaštovek,
 – hudba, občerstvení
Diana Winklerová – Bouřka na proluce, od 18.00
ze série venkovních instalací ProLuka-galerie pod vršovickým nebem

Existuje i veřejně přístupné memorandum, o součinnosti občanského sdružení, investora a developera a městské části.
Přečtěte si ho!

Útulné Strašnice
Činnost zahájilo Divadlo X10, které se stalo rezidentem Strašnického divadla. Ve Strašnickém divadle dále můžete vidět inscenace Sacra Circusu a dalších uskupení. Podrobnosti naleznete na www.strasnickedivadlo.cz nebo na FB Strašnické divadlo.
  
Mrštíkova
Na dveřích kavárny v očekávání visí program poslanecké kanceláře pánů Šťastného a Floriána.  Poslanecké pondělky jsou oznámeny na 14–18:00.
10.4. 16–18:00 zde úřaduje Ing. I. Vinš – tématem je územní rozvoj na P 10.  
Bohužel jsme se o poslaneckých pondělcích nedočetli na webu: http://www.borisstastny.cz/Kontakt/

Spolecne cisteni Trojmezi - jiz tuto sobotu 13.4.Trojmezí – bez veřejnosti to dál nepůjde! 
Skoro rok jedná Koalice o. s. Trojmezí přímo s vlastníky pozemků pod patronací magistrátu. P?IJĎTE se nás zeptat, jak to vypadá s budoucností Trojmezí – V SOBOTU 13. 4. P?ÍMO V TROJMEZÍ při jarním úklidu. Těšíme se na Vás!

Občané Prahy 10 pořádají 13. dubna tradiční jarní úklid Trojmezí
Pražskou chráněnou lokalitu zvanou Trojmezí, kde se nachází přírodní park Hostivař  – Záběhlice a přírodní památka Meandry Botiče, není nutno nijak zvlášť obyvatelům Prahy 10 představovat. Slouží k rekreaci obyvatel Záběhlic a sídliště Zahradní město. A právě občanům není jedno, jak jejich okolí vypadá, proto zde každoročně pořádají jarní úklid odpadků.
Úklid se koná již tuto sobotu 13. 4. 2013 (14,00–16,30). Pro všechny budou k dispozici pracovní rukavice a od 17,00hod. bude připraveno posezení u ohně a občerstvení v Toulcově dvoře.
Pořádá Koalice občanských sdružení Trojmezí. Více informací na www.trojmezi.info

Společně měníme Zahradní Město – přidejte se
Radnice Prahy 10 chystá revitalizaci veřejného prostoru kolem nákupního centra Cíl na Zahradním Městě. Klub K2 nabízí možnost zapojit se do veřejné debaty o tom, jak by tento prostor měl vypadat.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.