Zaostřeno na Desítku (březen 2013)

zaostreno10-logo

Občané Prahy 10 mohou ovlivnit podobu radnice. Rozhoduje se, zda bude opravena stávající budova Vlasta ve Vršovické ulici nebo bude postavena novostavba na Strašnické u metra.

Text: Olga Richterová obcaneprahy10@gmail.com WWW: www.zaostrenona10.cz

Vedení městské části zahájilo participaci veřejnosti na přípravě variant budoucího umístění a podoby radnice. Připravuje se plánovací setkání s občany a dotazníková šetření, z nichž vyplynou vstupy pro práci architektů na variantách řešení.

Varianty řešení, které vzniknou v rámci veřejné architektonické soutěže budou posléze podkladem pro kalkulaci nákladů a přínosů a tedy i pro rozhodnutí, zda bude nová radnice na Strašnické, nebo bude přestavěna stávající budova Vlasta.

Architekti se musí dozvědět, jak Strašnickou vnímají obyvatelé, aby mohli navrhnout vyhovující řešení.

Proč? „Občané jsou odborníci na to, jak chtějí žít. Architekti a plánovači na to, co a kde je k tomu potřeba mít. Proces participace veřejnosti znamená cíleně připravovat komunikaci a získat tak od správných lidí správné informace ve správné fázi plánování,“ říká architekt P. Klápště.
  
Přijďte v pondělí 18.3. pomoci vytvořit podklad pro jejich práci a najít odpovědi na otázky:
  • Jaké jsou hodnoty daného území? Tedy: co ze současného stavu by se měli architekti pokusit v návrhu zachovat nebo dále rozvíjet.
  • Jaké jsou problémy území? Tedy: Co by se měli architekti pokusit návrhem řešit nebo alespo? neprohlubovat.
  • O jaké aktivity a služby je na Strašnické zájem?  A to v budovách i ve veřejném prostoru.
S velkým zájmem se setkala již možnost vyjádřit svůj názor a získat informace k dané problematice na informačních stáncích MČ u metra Strašnická tento týden. V této souvislosti je na místě ocenit vstřícnost a upřímné nasazení úředníků naší MČ, jejichž jak odborný, tak lidský přístup je pro úspěch celého společného snažení velmi důležitý.

Další možnost vyjádřit se budou mít občané též v rámci souvisejícího dotazníkového šetření, jež bude v papírové i elektronické podobě probíhat mezi 15. a 25. březnem.

  
Výsledky všech těchto šetření budou použity jako povinný podklad pro práci architektů a jejich naplnění se stane jedním z kritérií pro výběr oceněných variant porotou soutěže.
Další informace najdete na internetové stránce www.praha10.cz/radnice.

Pilotni setkani v divadle Miriam, 12.3.A jak tento postup radnice vnímají aktivní desítková občanská sdružení? 
Renata Chmelová, jedna z koordinátorů občanské iniciativy Společně pro Desítku, říká:
„Účast občanů na plánování a rozvoji městské části dlouhodobě prosazujeme, proto vítáme ochotu radnice intenzivně zapojit do takto zásadní debaty občany pomocí metod participace. Zahájenou debatu se snažíme maximálně podporovat a přijali jsme proto i nabídku nominovat dva zástupce našich sdružení do nově vzniklé komise, která funguje jako poradní orgán zastupitelstva a zabývá se přípravou odborných podkladů k následnému posuzování jednotlivých variant řešení sídla radnice.  Nečekaně jsme dostali i nabídku od pana starosty nominovat jednoho zástupce do odborné poroty architektonické soutěže na posouzení vhodnosti lokality Strašnická k výstavbě nové radnice, kterou jsme zpočátku odmítli. Důvodem bylo, že jsme její vyhlášení považovali za předčasné, protože další varianty řešení sídla radnice stále nejsou podrobněji rozpracované a nebylo ani známo její přesné zadání. Vzhledem k tomu, že následně vedení radnice vyhlášení soutěže posunulo, aby se mohlo doplnit právě i o vstupy od občanů, názor jsme změnili a nominovali jsme architekta Davida Mateáska, z Malešic, který je garantem za oblast veřejného prostoru v naší iniciativě. Účast zástupce občanů v porotě tak v tu chvíli dostala smysl, protože v ní bude působit odborník a zárove? občan Prahy 10, který bude návrhy posuzovat podle toho, jak napl?ují představy a potřeby desítkových obyvatel.

Budova VlastyKlíčové z našeho pohledu nyní bude, aby byl dodržen transparentní  a profesionální průběh všech souvisejících akcí a celého procesu. Tedy aby občané měli dostatek informací, akce byly dobře připravené a vedené a výstupy zveřej?ované a skutečně využité v projekčních pracech. Jedině tak lze dospět k rozumným výstupům a jedině tak může být udržena nezbytná důvěra všech zúčastněných stran.
Lokalita Strašnická je celopražsky významný veřejný prostor, který delší dobu postrádá koncepční řešení. Jeho rozvojový potenciál je přitom neoddiskutovatelný. Z tohoto důvodu je skutečně pozitivní, že se úřad naší MČ rozhodl pro důkladné zapojení občanů a následnou odbornou analýzu jak s touto lokalitou do budoucna naložit. Doufáme, že bude náležitá pozornost věnována i možnostem vršovické lokality „Vlasta“. Tento postup bude pro Desítku přínosem bez ohledu na to, zda bude výsledkem debaty k samotné radnici řešení v rámci stávající lokace Vlasta, novostavba na Strašnické či zcela jiná alternativa.


  
Jaký byl průběh klíčového zastupitelstva 4.2.2013, které projednávalo varianty řešení vhodného sídla radnice?
Původně byla ve hře varianta, že bude MČ s veřejností projednávat až hotové návrhy vzešlé z architektonické soutěže, což je patrné i z vyjádření starosty Richtera na videu ze zasedání zastupitelstva. Pozitivní překvapení však přineslo náhlé rozhodnutí doplnit zadání soutěže o vstupy od občanů  - před zastupitelstvem totiž nebylo zřejmé, že bude příležitost skutečně ovlivnit celé rozhodování tak, aby se mohla účastnit široká veřejnost, a proto se Společně pro Desítku rozhodlo odmítnout před zastupitelstvem pronesenou nabídku. Když však bylo následně přímo na zasedání zastupitelstva navrženo vytvoření poradního orgánu zastupitelstva, v němž dostali dvě místa občané, situaci to změnilo, protože tím vznikl mnohem větší prostor pro diskuzi, a občanská iniciativa Společně pro Desítku se posléze rozhodla náhlou nabídku přijmout a přispět k tomu, aby byla zapojena co nejširší veřejnost způsobem, který doufáme vytvoří vzor pro veškeré další rozhodování o klíčových plánech na Desítce. 

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.