Cabrnochová protlačila outsourcing na počítače


m215404500-1 TISKOVÁ ZPRÁVA KOALICE VLASTA:

Zelená senátorka a placená radní pro informační technologie Ivana Cabrnochová nechala na 6. mimořádném jednání finančního výboru zastupitelstva a majetkové komise rady Městské části Praha 10 k ICT službám (7. 10. 2015, 18:00–20:15) prohlasovat drahé a obtížně kontrolovatelné řešení – outsourcing pro jedinou firmu.

Toto řešení se opírá o metodicky pochybný a obsahově nedůvěryhodný materiál firmy Relsie.

„Zcela nedostatečné podklady od Relsie jsme před měsícem zkritizovali. Nejen my, ale i IT experti dalších stran požádali o několik zásadních doplnění. Kromě jednoho částečného nebylo vypořádáno žádné další. Po obsahové stránce se tak hlasovalo o téměř stejném materiálu jako před měsícem. A to je prostě špatně. Pokud materiál projde i na zastupitelstvu, schyluje se v Praze 10 opět k nedozírnému plýtvání veřejnými prostředky,“ prohlásila Olga Richterová, zastupitelka a koordinátorka IT expertů koalice VLASTA.

Plán na pořízení předraženého outsourcingu prošel na středečním jednání navzdory kritice experta Strany zelených vůči analýze firmy RELSIE, Josefa Gattermayera, kterého si za svého zástupce vedle SZ vybrala i ODS a KSČM. Gattermayer na konci jednání uvedl: „Variantu č. 1 nepokládám za ekonomicky výhodnou, s výpočtem ceny dle analýzy firmy Relsie nesouhlasím a doporučuji zastupitelstvu pro ni nehlasovat.“ 

Půlroční jednání o zajištění IT služeb pro úřad Prahy 10 přitom po určitý čas probíhalo v pozitivním duchu. Stálo totiž, aspoň zpočátku, na respektu k hlasu expertů, na důvěře v jejich úsudek, na tom, že jejich doporučení vycházejí z jejich praktických zkušeností.

Tento respekt se ale postupně ze strany představitelů současné radniční koalice a při některých výstupech některých úředníků vytrácel, až se hlasováním na tomto mimořádném grémiu zlomil.

Od mimořádného jednání zastupitelstva 21. 10. lze očekávat, že pestrá koalice ANO, ODS, SZ, ČSSD, KSČM a Nezávislých Bohumila Zoufalíka prosadí nejen špatné a neefektivní řešení IT služeb, ale způsobí i škodu na účet občanů Prahy 10. Koalice VLASTA na veřejném jednání Zastupitelstva shrne chyby, které na toto scestí vedly, poukáže na liknavost senátorky Cabrnochové, která celý postup umožnila, a představí veřejnosti obrysy řešení, které by občanům Prahy 10 vposledku ušetřilo nemalé množství finančních prostředků. Ty jsou naléhavě potřebné v sociální, školské nebo dopravní oblasti.

Časová osa řešení IT problematiky v Praze 10

datum

událost

září 2014

vypracování prvních, nekvalitních podkladů pro další rozhodování o outsourcingu IT na Praze 10 zadaných v poptávkovém řízení (vítězem je firma Padcom)

listopad 2014

senátorka Ivana Cabrnochová (SZ) se stává uvolněnou (placenou) radní pro IT; do března žádná komunikace se zastupiteli ohledně zajištění IT služeb

20.3. 2015

zastupitelům zpřístupněny podklady k jednání zastupitelstva, včetně několikasetstránkového materiálu k IT (předtím nikde neprojednáváného)

26. 3.

tisková zpráva koalice VLASTA: „Nad oblastí IT mohli zasednout experti všech zvolených stran už v prosinci či v lednu. Mohli jsme mít všechno prodiskutované a zvolit to nejlepší řešení pro občany Prahy 10.“

27. 3.

jednání Zastupitelstva, zpochybnění podkladů ze strany koalice Vlasta, TOP 09 a ČSSD; odhlasováno další jednání na expertní úrovni ve stávajících orgánech zastupitelstva a rady (Finanční výbor FIV; Komise majetková a nebytových prostor KMN); odborníci pracují po celou dobu na dobrovolné bázi a ve prospěch obce (pro bono publico), opoziční zastupitelé nemají kromě racionálních argumentů reálný vliv na tzv. politické zadání v rámci úřadu; zatímco placená senátorka pobírá i celý plat radní

2. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA: „Jsme připraveni podílet se na zpracování kvalitních podkladů a rádi poskytneme naši odbornost.

8. 4.

I. mimořádné zasedání finančního výboru a majetkové komise (s dobrovolně se angažujícími odborníky) hodinu a půl před zahájením telefonicky zrušeno

13. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA: „Otazníky nad ICT službami v Praze 10“ a nástin, co je potřeba

22. 4.

I. zasedání FIV a KMN, usnesení: zadání analýzy potřeb

29. 4.

tisková zpráva koalice VLASTA:  “Slibný vývoj v řešení ICT na Praze 10

30. 4.

schůzka radní Ivany Cabrnochové, experta SZ Josefa Gattermayera a experta koalice VLASTA Ondřeje Profanta; sem zaslaný podklad (TA + assets) se stává základem dalšího jednání

12. 5.

Rada rozhodla, že se bude konat otevřené řízení, a pověřuje radní Cabrnochovou předložit návrh zadání analýzy; FIV a KMN mají přijmout i hodnoticí kritéria

18. 5.

II. zasedání FIV a KMN: přijetí návrhu zadání analýzy, ale chybí kritéria pro hodnocení výběrového řízení. Dohoda: předložit kompletní zadávací dokumentaci na dalším setkání 26. 5. Experti budou konzultovat po mailu.

21.5.

Experti odeslali ÚMČ první verzi zadání, v neděli 24. 5. odesílají experti konečnou verzi.

26.5.

Pouhé 2,5 hodiny před III. třetím zasedáním FIV a KMN rozeslána členům obou grémií zadávací dokumentace bez návrhu smlouvy, s vloženými novými částmi i s výpustkami, FIV odsouhlasuje (VLASTA i TOP 09 se zdržují); KMN následně neodsouhlasuje. Dohoda na termínu v dalším týdnu. Koalice VLASTA se snaží alespoň do smlouvy zahrnout akceptační kritéria.

2.6.

IV. mimořádné zasedání KMN. Vedoucí oddělení veřejných zakázek a servisních činností Petr Janů neumožňuje projednat smlouvu, VLASTA se zdržuje při hlasování o programu jednání, nakonec však pro Zadávací dokumentaci (byť bez smlouvy a akceptačních kritérií) hlasuje.

3.6.

tisková zpráva koalice VLASTA: „Plusy i minusy diskuse o ICT – neprojednání smlouvy jako neblahé znamení“; Vyhlášeno výběrové řízení

29.6.

Projednání nabídek ve FIV a KMN (podrobnosti pod touto tabulkou)

24.7.

Do tohoto data měla firma Relsie vypracovat etapu D1 analýzy potřeb.

31.7.

Vypršela dosavadní smlouva na outsourcing IT s firmou Telefónica O2. Koalice VLASTA podala žádost o výsledky práce v etapě D1.

14.8.

Zaslána zpracovaná etapa D1, bez možnosti připomínkování.

2.9.

Jednání nad odevzdanou etapou D2. Minimální prostor pro připomínky k D1, Všeobecná shoda na dopracování D2 do 20. 9.

polovina září

Probíhají individualizované konzultace firmy Relsie s experty jednotlivých stran.

2. 10.

Rozeslána druhá verze etapy D2, téměř totožná s první verzí téhož. 

7. 10.

Jednání k druhé verzi D2. Připomínky nevypořádány. Cabrnochová dává prohlasovat řešení kompletním outsourcingem.

21. 10.

Mimořádné jednání Zastupitelstva k řešení problematiky ICT služeb. Starostka Kleslová svolává 6. 10. Zastupitelstvo na 21. 10., tedy ještě předtím, než proběhlo společné jednání FIV a KMN za účasti IT expertů. 

Názory zúčastněných expertů

Výběrové řízení na nový posudek vyhrála firma Relsie. První výstupy odevzdala na konci července, druhou část podkladů na konci srpna 2015.

Odborníci pro oblast ICT, přizvaní ke konzultacím zastupitelskými kluby, se shodli na tom, že ani tyto podklady pro rozhodnutí, jakým směrem se má řízení ICT služeb Prahy 10 ubírat, nejsou dost kvalitní.

Na jednání 2. 9. 2015 jednotlivé strany dodaly připomínky. A ty byly v pozoruhodné shodě (viz Zápis z 5. mimořádného jednání FIV a KMN, 2. 9. 2015, s. 12–25 přílohy).

P. Strnad zastupující Stranu zelených (suplující v danou chvíli jiného experta SZ J. Gattermayera): „Z toho, co už tady zaznělo od předchozích klubů, tak jsme vlastně věcně ve shodě. Zazněla už většina věcí, co máme i my v našem seznamu připomínek, jediné, co bych asi ještě vypíchl, je to vyčíslení platu interních IT zaměstnanců.“ Připojil se tak ke kritice výpočtu personálních nákladů založené na 54 tisících Kč hrubého pro 16 odhadovaných IT zaměstnanců úřadu v případě in-house řešení, bez jemnějšího rozlišování pozic běžných techniků a skutečných specialistů.

Expert a zároveň zastupitel ANO Robert Keller: „To, co tady zaznělo, určitě s tím souhlasíme, resp. souhlasíme v plném znění. (…) Já bych možná rád upozornil na jednu věc, a to je to, že dáváme dohromady analýzu potřeb.“

J. Cihelka, reprezentant Nezávislých Bohumila Zoufalíka: „Celá zpráva na mne působí způsobem – pořiďte si outsourcing.

Koncem září firma Relsie odevzdala materiály jen nepatrně doplněné: opticky nabyly okopírováním 28 stran soudního rozhodnutí z USA (pro výběr řešení ICT na Praze 10 nicotného) a 21 stran katalogu e-shopu včetně obrázků.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.


Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.