Právo a účetnictví advokátní kanceláře Koschin

benzin-agipzahradnimesto-nahled

Kompletní servis pro podnikatele v oblasti právních, da�?ových a účetních služeb, včetně zpracování mzdové a personální agendy poskytuje pražská advokátní kancelář Koschin. Její služby lze využít i v Praze 10. Podotýkáme ovšem, že kompletní služby jsou vhodné jen pro některé firmy – z důvodů organizačních, finančních a nakonec i strategických. Je proto nutné pečlivě rozvažovat, co přesně podnikatel potřebuje hned, co využije v nejbližší budoucnosti a zda se může setkat i s některými specialitami, které advokátní kancelář nabízí.

Ilustrační foto: Kuba Turek jakub.turek@desitka.cz

Obchodní i občanské právo řeší advokáti

Dva advokáti JUDr. Zdeněk Kryštof Koschin a Mgr. Iva Pospíšilová se specializují na ústavní právo a zastupování před Evropským soudem pro lidská práva. To je jistě důležité, ale denním chlebem v podnikatelské praxi je obchodní právo. Advokátní kancelář proto zastupuje klienty a zpracovává smlouvy související se zakládáním společností a jejich provozem a také závazkovými vztahy.

S tím souvisí samozřejmě i občanské právo. Advokátní kancelář připravuje především smlouvy a zastupuje klienty při jednáních o vlastnických a spoluvlastnických vztazích, náhradách škod, dědictví a také pomáhá při řešení nejrůznějších závazků. K tomu je potřeba počítat i se zastupováním před soudy.

Trestní právo je zastoupeno nejčastěji obhajobou při hospodářských i jiných trestných činech. Rodinné právo hájí advokáti během zastupování před soudy.

Konkrétně uvádí doktor práv Zdeněk Kryštof Koschin vybrané služby, které poskytuje podnikatelské sféře ve vztahu ke státu: Podává ústavní stížnosti podle § 72 zákona o Ústavním soudu, zastupuje strany při řízení o přezkum zákonnosti rozhodnutí, opatření a postupů soudů, orgánů státní moci a orgánů státní správy.

Ekonomiku podporují da?ové asistentky

Advokátní kancelář Praha nabízí také účetní a da?ové služby. Da?ové asistentky Ing. Ivana ?ehořová a Ing. Mariana Havelková obsluhují klasickou ekonomickou agendu firem – da?ové, účetní a mzdové služby. Vedou veškerou potřebnou evidenci, poradenství a zpracovávají přiznání ke všem daním.

Obsahuje kompletní vedení účetnictví i da?ové evidence pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Dopl?uje je účetní poradenství a metodika, včetně zpracování právních předpisů a doporučených směrnic. Personalistika a mzdy zahrnují kompletní zpracování mezd a veškeré personální agendy včetně sociálního a zdravotního pojištění, mzdových listů a daní z příjmů fyzických osob. Nedílnou součástí personalistiky jsou také pracovní smlouvy a osobní spisy.

Da?ové poradenství v oboru přímých a nepřímých daní směřuje k optimalizaci da?ového zatížení. Ekonomické poradenství obsahuje zaúčtování pokladních dokladů, vystavených i přijatých faktur, bankovních výpisů dle položek a ostatních interních dokladů. Zvláštní část tvoří náhrady výdajů za cestovné po tuzemsku i v zahraničí.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.