Praha 10 vybírá svého Dobrovolníka roku

Soutěž o Dobrovolníka roku pořádá radnice Prahy 10. Letos se koná třetí ročník. Cílem je ocenit až deset dobrovolníků z různých oblastí působení, kteří bez nároku na odměnu pomáhají v nejrůznějších oblastech života městské části. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie. Jedinou podmínkou je, aby svou práci vykonávali na území desáté městské části.

Text: Jan Charvát charvat@praha10.cz

Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na území městské části Praha 10 déle než jeden rok.

Návrh na udělení ceny musí obsahovat: důvod navržení, stručnou charakteristiku nominující organizace a kontaktní spojení na ni, dvě až tři fotografie či krátké video zachycující dobrovolníka při výkonu dobrovolnické činnosti, základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta na cenu, souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu udělení ceny, včetně jeho podepsaného prohlášení v následujícím znění: „Souhlasím s nominací a čestně prohlašuji, že údaje uvedené v nominaci jsou pravdivé a veškeré aktivity konám v souladu s právními předpisy (správním řádem) a legislativou.“

Termín podání přihlášek je 10. listopadu 2014. Přihlášky obsahující náležitosti uvedené v dokumentu Podmínky nominace do volby Dobrovolníka roku Prahy 10, který je ke stažení na internetových stránkách www.praha10.cz v sekci Akce a projekty, záložka Dobrovolník roku Prahy 10, lze zasílat dvěma způsoby: buď na e-mail nikolap@praha10.cz nebo písemně na adresu Městská část Praha 10, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 k rukám Nikoly Petrovicové. Přihláška musí být označena textem Volba dobrovolníka roku.

Vybraní dobrovolníci budou oceněni na slavnostním večeru, který se bude konat 4. prosince 2014. Oceněné vybere jedenáctičlenná porota složená ze zástupců všech zastupitelských klubů zastupitelstva městské části Praha 10, dvou zástupců úřadu městské části Praha 10 a dvou zástupců občanů.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.


Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.