Dny evropského dědictví 2013 v Praze 10

husuv-sbor-vinohrady-celek-nahled

Dnů evropského dědictví jsou příležitostí pro návštěvu tisíců památek, do kterých bychom se jinak nedostali, nebo bychom viděli jenom jejich oficiální tvář pro běžné návštěvníky. V Praze 10 uvidíme jedenáct takových památek v době od 7. do 15. září. Závěrečný koncert se uskuteční 24. září v moderním kostele svatého Václava ve Vršovicích, na kterém zazní světová premiéra symfonie Jana Zástěry.

Text: DESÍTKA.cz redakce@desitka.cz

Foto: Mates mates@desitka.cz a Kuba Turek jakub.turek@desitka.cz

Výjimečným zážitkem bude především návštěva Strašnického krematoria. Kromě toho, že je největší v Evropě a zárove? velmi zajímavě architektonicky řešené, poukáže na jeden hluboký a při tom nepříliš známý příběh: Za nacismu a posléze komunismu zde totalitní režimy nechávaly spalovat oběti svých politických represí. Tehdejší ředitel krematoria František Suchý pečlivě evidoval jména takových nebožtíků a dokonce potají schovával jejich popel. Až teprve komunisté jeho práci odhalili, označili ji za protistátní činnost odsoudili ho na 25 let v kriminálu.

Červenkova kaple Novostrašnická naproti č.p.33, Strašnice

7.-15.9.

Jedná se o architektonicky pozoruhodný objekt drobné sakrální stavby ve formách čistého klasicismu. Jde o stavbu na téměř čtvercovém půdorysu, která je nad závěrovou jižní částí opatřena hranolovou věžičkou. Fasáda je zakončena profilovanou římsou, v ose se vstupem vybíhá trojúhelníkový štít. V interiéru je kaple sklenuta jedním polem zrcadlové klenby, v závěrové stěně s mělkou obdélnou nikou. Kaple pochází z poloviny 19. století. Podle rodinné tradice byla postavena na paměť ženy, která zemřela na nákazu při ošetřování studentů v době studentských bouří v roce 1848.

Trmalova vila Vilová 11, Strašnice

www.trmalovavila.cz

8.9. 10–17 h 10.9. 10–17 h 11.9. 10–17 h 12.9. 10–17 h 13.9. 10–17 h

Trmalova byla byla postavena v letech 1902–3 tehdy jednatřicetiletým Janem Kotěrou pro ředitele veřejné obchodní školy Františka Trmala z Toušic a jeho ženu Růženu. Vila je postavena v duchu anglické moderny, avšak objevují se v ní i prvky české lidové architektury. Součástí objektu je zahrada s roubenou kůlničkou a prostory pro hospodářská zvířata. Ústředním místem stavby je patrová schodišťová hala, v níž je malovaný trámový strop.

Šalounova vila a ateliér Slovenská 4, Vinohrady

Čtěte více: Šalounův ateliér je plný Gottwaldových bust

7.-8.9. 10–18 h

Ladislav Šaloun se rozhodl pro stavbu vlastního ateliéru poté, co zvítězil v soutěži na pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, jelikož jeho stávající ateliér na Václavském náměstí by velikostí nevyhovoval rozměrům plánovaného díla. Secesní stavba podle Šalounova vlastního návrhu byla postavena v letech 1908–10. V ateliéru se scházely osobnosti české kultury jako František Bílek, Otakar Březina, Alfons Mucha, Ema Destinová, Jan Kubelík nebo Josef Váchal.

salounuv-atelier-dum-nahled

Německý evangelický hřbitov Strašnice Vinohradská 161, Strašnice

www.pohrustav.cz

14.9. 9:30–14:00 h

Hřbitov byl zřízen okolo roku 1795 a uzavřen v roce 1945. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1828. Hřbitovní kaple byla v 1955 svěřena Církvi československé husitské. V roce 1958 bylo rozhodnuto, že dojde k likvidaci hřbitova a pozemek bude využit pro rekreační a sportovní účely. Projekt se naštěstí nerealizoval. Ze známých osobností je zde pohřben železniční stavitel August Gröbe (podle něho je pojmenovaná vila Grébovka s obrovskou zahradou nad Botičem), hudební skladatel Ludwig Grünberger či lékař Hugo Rex. V roce 1998 bylo na hřbitově 598 hrobů a 54 hrobek. V současné době hřbitov prochází rekonstrukcí, kterou financuje Pohřební ústav Praha.

Krematorium Strašnice Vinohradská 218, Vinohrady

www.pohrustav.cz/…rasnice.html

14.9. 9:30–14:00 h

Jedná se o rozlohou největší krematorium v Evropě. Stojí na území Vinohrad, obklopuje jej Vinohradský hřbitov. Jeho stavba byla započata v roce 1929 podle návrhu Aloise Mezery, provoz slavnostně zahájil primátor Karel Baxa roku 1932. Základem dispozice je velká obřadní sí? se stropem ve výšce 16 metrů a katafalk je vysoký 2,5 metru. Nad katafalkem je umístěna plastika J. Palouše, na které je znázorněno pět životních etap. Technické zázemí krematoria tvoří prostory pro přechodné uložení zesnulých, žároviště krematoria a prostory pro personál, údržbu a sklady.

Evangelický sbor Strašnice Kralická 4, Strašnice

http://kocna.webzdarma.cz/sbor/sbor1.htm

7.9. 9–18 h 8.9. 12–18 h 9.9. 12–18 h

Současná modlitebna pochází z roku 1930, zvenčí je nenápadná, vchází se činžovním domem, který nevybočuje z fronty ostatních domů. Interiér však zaujme architekturou v konstruktivistickém slohu. Prošel sice několika přestavbami a rekonstrukcemi, na čistotě jeho stylu to však nic neubralo. Poslední úprava ze začátku 90. let minulého století slohovou jednotnost ještě podtrhuje. Tehdy vznikla čelní stěna, která se stala symbolem strašnického sboru. Ze stejné doby jsou i nové varhany.

Kostel Narození Panny Marie K Prádelně, Záběhlice

www.centrumhostivar.cz/…-Panny-Marie

15.9. 9–17 h

Základy kostela pocházejí z poloviny 12. století a ve 14. století byl z románského stylu přestavěn do gotiky. V té době býval farním kostelem. V 19. století došlo ke zničení původní románské věže úderem blesku, proto v letech 1876–1880 byla nahrazena novou věží v pseudorománském slohu. Oltářní obraz Narození Panny Marie byl vymalován v roce 1861. Rozsáhlejší opravy byly provedeny v letech 1948 a 2000.

0071-nahled

Husův sbor na Vinohradech Dykova 1, Vinohrady

www.hs-vinohrady.cz

14.-15.9. 10–16 h

Byl postaven v letech 1930–1935 podle návrhu architekta Pavla Janáka v konstruktivistickém stylu. Třídílná stavba se skládá z vlastní modlitebny, věže a obytného domu. Vnitřkem skeletové železobetonové věže bez obvodového pláště vede točité schodiště. Vrchol je ozdoben husitským kalichem. Součástí komplexu je kolumbárium, které vzniklo v roce 1938 přestavbou z divadelního sálu.

husuv-sbor-vinohrady-napis-nahled

Husův sbor ve Vršovicích Moskevská 34, Vršovice

www.husuvsbor.cz

11.9. 10–18 h

Stavba husova sboru je zvláštním příkladem českého konstruktivismu s funkcionalistickými prvky. Je výjimečná mohutnou čtyřbokou, téměř 26 metrůvysokou věží, zakončenou stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. V roce 1929 byl vybrán projekt architekta Karla Truksy, budova dokončena o rok později. Unikátem projektu byl návrh divadelního sálu jako přímé součásti sakrální stavby. Podle projektu byl zbudován divadelní sál pro 295 diváků.

husuv-sbor-vrsovice-005-nahled

Kostel svatého Mikuláše Vršovické náměstí 6, Vršovice

www.farnostvrsovice.cz

7. a 14. 9. 14–17 h

Kostel je jednou z nejstarších památek v Praze 10. Původně zde stála románská kaple zasvěcená v 1028 Máří Magdaleně. Jméno svatého Mikuláše nese tento kostel od gotické přestavby a rozšíření v roce 1374. V 1704 byl rekonstruován v barokním slohu. Ve věži jsou dva zvony z let 1511 a 1671. U kostela stojí socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1725.

Kostel svatého Václava Čechovo náměstí, Vršovice

www.farnostvrsovice.cz

14.9. 14–17 h

Konstruktivistická budova kostela byla postavena v letech 1929–1930 podle projektu architekta Josefa Gočára. Je považován za jednu z nejzdařilejších církevních staveb v tomto stylu. Díky železobetonové konstrukci nemusely být boční lodě odděleny od hlavní pomocí sloupů. Velký kříž na hlavním oltáři vytvořil Čeněk Vosmík. Josef Kaplický navrhl okno s vitráží v závěru presbytáře. Je na něm znázorněn svatý Václav na koni, jeho sluha Podiven a Radslav Zlický. V 2010 věž osazena sochou svatého Václava.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.